Červen 2014

Edmontosaurus

29. června 2014 v 20:13 | blogplateosaurus |  Popisy konkrétních rodů
Edmontosaurus

Výskyt: Severní Amerika
Období: svrchní křída
Potrava: býložravec
Délka: až 13 metrů, obvykle 9-11

Edmontosaurus patřil k největším zástupcům čeledě hadrosauridae. Rekordní jedinci měřili okolo třinácti metrů. Edmontosaurus vděčí za svůj úspěch především dokonalému chrupu. Nalezené lebky jsou asi metr dlouhé a vyrůstá z nich asi 720 zubů ve tvaru kosočtverce uložených v dentálních lůžcích. Edmontosaurovi celý život dorůstaly zuby. Edmontosaurus měl dokonalý chrup na zpracování tuhé vegetace. Žil takřka po celé Severní Americe a také v Arktidě, kde musel přečkat dlouhé měsíce nepřetržité temnoty. Edmontosaurus se pohyboval po čtyřech končetinách. Když však musel, běhal po čtyřech. Edmontosaurus žil ve velkých stádech. Na býložravého dinosaura měl velký mozek. V mozku byly velice velká čichová centra. Edmontosaurus patřil k dinosaurům s největším čichem. Mnohdy se mu tak podařilo uniknout predátorovi, aniž by ho predátor spatřil. Edmontosaurus byl v dokumentu Planeta dinosaurů z roku 2011.


Nový prehistorický park 5 : výprava do jury 1/3

29. června 2014 v 10:46 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park

Nový prehistorický park 5 : výprava do jury 1/3


Nigelův sen o chovu pravěkých zvířat se stal skutečností. V Prehistorickém parku je již dvanáct druhů pravěkých zvířat. Sedm mláďat iguanodonů rychle roste. Z paralititaních vajec se zatím stále nic nevylíhlo, ale již brzy se mláďata vylíhnou. Samice indricotheria je březí. Největší obyvatelé parku jsou paralititanové. Ve stádě je jich celkem osm. Vrchní ošetřovatel Bob včera vážil paralititany a zjistil, že největší jedinec v parku váží 58 tun. V prehistorickém parku je již šest druhů dinosaurů, ale žádný dinosaurus ze skupiny thyreophora. Nejznámějším zástupcem této skupiny je stegosaurus. Byl to býložravec vážící přes tři tuny a dlouhý přes osm metrů. Byl to dinosauří tank. Nebezpečného z něho činily bodce na konci ocasu. Ty měl proto, aby se ubránil predátorovi. Úder těmito bodci mohl predátorovi způsobit smrt. Stegosaurus žil ve svrchní juře před 150 miliony lety. Žil na území dnešní Severní Ameriky.

Stegosaurus :


Nigel vjíždí do období jury. Je na otevřeném prostranství zarostlém kapradinami. Kapradí je metr vysoké. ,,Támhle v kapradí běhá něco malého. To rozhodně není dinosaurus´´. Nigel to brzy spatřil. Je to savec laolestes. V té době byli savci malí. Tento měří deset centimetrů. Teď ale v kapradí šustí něco většího i když ne příliš velkého. Je to malý býložravý dinosaurus othnielia. Měří na délku do dvou metrů a váží pouhých deset kilogramů. Othnielia se náhle dala do běhu. Nigel uslyšel řev ceratosaura. Ceratosaurus je středně velký masožravý dinosaurus o hmotnosti jedné tuny. Na délku měří okolo šesti metrů. Žene se za othnielií. Ta mu však utekla. Nigel spatřil les a vydal se do něj. Les je poměrně tichý. Náhle zahlédl z dálky pterosaury. V této době nebyli pterosauři ještě příliš velcí. Když tento pterosaurus přiletí blíže, tak Nigel zjistí, že je to rhamphorhynchus. Pak Nigel zaslechl, jak padá strom a celá zem se otřásá. Někde blízko jsou nějací obří sauropodi. Je to stádo padesátitunových brachiosaurů. Jednotunový ceratosaurus takovéto obry není schopen zabít. Brachiosauři spásají potravu z korun stromů. Dále je i stádo camarasaurů. Camarasaurus váží dvacet tun. Nigel jde dále pátrat po stegosaurech. Po půl hodině je nachází. Je jich tam sedm, ale nejsou tam jen stegosauři. Vedle nich jsou menší býložravci camptosauři. Camptosaurus vážil takřka tunu, přestože rozhodně nebyl malý, tak byl třikrát menší než stegosaurus a také mnohem slabší. Camptosaurus však měl mnohem větší mozek a mnohem lepší smysly a byl mnohem rychlejší. V tu chvíli se ze skrytu vyřítil třítunový masožravec allosaurus. Allosaurus nejde po stegosaurech, ale po menších camptosaurech. Ti se dávají na útěk směrem přímo k Nigelovi. Allosaurus se žene za nimi. To je šance získat dva dinosaury najednou.

camptosaurus :

Podaří se Nigelovi chytit camptosaury a allosaura a později stegosaura?

Nezmar hnědý

27. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Ostatní živočichové
Dnes poprvé píši do rubriky, kterou jsem založil včera večer. Je to rubrika Současní živočichové. Budu psát podle vývojového stupně. Do této rubriky by měl každý týden přibýt jeden nebo dva články.

Nezmar hnědý


Zařazení: žahavci - polypovci
Potrava: plankton
Velikost: 1- 1,5 cm
Nezmar patří mezi polypovce. Má žahavé buňky určené k chytání planktonu. Žije přisedle na vodních rostlinách nebo na kamenech. Nezmar je jeden z mála sladkovodních žahavců. Tělo nezmara je paprsčitě souměrné a dvouvrstvé. Jeho velikost je 1 až 1,5 cm, s roztaženými rameny až 3 cm. Nezmara lze spatřit od jara do podzimu. Nezmar je velice primitivní, proto se rozmnožuje nepohlavně. Při nepohlavním rozmnožování se nezmarovi vytvoří pupen, ve kterém je plod. Až je v něm dostatečné množství buněk, pupen se odtrhne. Polypy se usadí, začnou růst ramena. Jen na podzim se rozmnožuje pohlavně. Je to hermafrodit. Každý jedinec má v sobě samčí i samičí pohlavní orgány.

Přehled savců z dob dinosaurů

26. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Fauna mezozoika

Přehled savců z dob dinosaurů

Savci žili více než 150 milionů let ve stínu dinosaurů. Takřka vždy byli malí.Byli to noční živočichové. Kdybych psal jednotlivé popisy druhohorních savců, tak by byly poměrně krátké. Proto jsem se rozhodl, že popisy více druhů druhohorních savců spojím a dám je dohromady

Adelobasileus
Délka: 10 cm
Potrava: hmyz
Výskyt: Severní Amerika
Období: trias
Adelobasileus je jeden z nejstarších známých pravých savců. Svá mláďata již krmil mateřským mlékem. Mateřské mléko je velice výživná potrava a mláďata tak rychle rostou. Adelobasileus kladl vajíčka. Byl to noční živočich a ve dne se schovával v norách. Stával se kořistí prvních dinosaurů.

Vačnatci
První savci kladli vajíčka. Ptakopyskové a ježury kladou vajíčka dodnes. Na počátku křídy se objevila nová vývojová větev savců. Jsou to vačnatci. Ti porodí embryo. Australští vačnatci ho nosí ve vaku. Jihoameričtí vačnatci neboli vačice nemají vak tak vyvinutý. Jedním z nejstarších vačnatců je spodnokřídový sinodelphys. Kvůli časnému porodu musí vačnatcům lebka dříve zkostnatět. To neumožňuje příliš velký mozek. Mláďata vačnatců jsou velice háklivá na choroby.

Placentálové
Placentálové rodí mláďata v pokročilém stádiu vývoje. Dnes mezi ně patří více než devadesát procent druhů savců. Svá mláďata uvnitř mateřské dělohy vyživují placentou.Nejstarším známým placentálem je juramaia. Ta se živila hmyzem a jako všichni tehdejší savci byla malá. Na konci křídy žil placentál purgatorius. Purgatorius byl rovněž drobný. Byl blízký příbuzný primátů a tan. Je možné, že to byl předchůdce primátů.

Repenomamus
Potrava: masožravec
Délka: i přes jeden metr
Hmotnost: 15 až 20 kilogramů
Období: spodní křída
To je rekord mezi druhohorními savci. Je to největší známý druhohorní savec. Repenomamus se neživil hmyzem. Živil se drobnými obratlovci. Byl to predátor. Bylo zjištěno, že pojídal mláďata dinosaura rodu psittacosaurus. Neví se s jistotou, jestli nepojídal jen jejich mršiny, ale je pravděpodobné, že dokázal ulovit mládě dinosaura. Tento savec patřil do řádu triconodonta.

Vývoj plazů 4/8 : krokodýli

25. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Vývoj plazů

Vývoj plazů 4/8 : krokodýliV druhohorách vládli souši dinosauři, mořím ichtyosauři a plesiosauři, vzduchu pterosauři a sladkým vodám křídy krokodýli. Všichni krokodýli jsou masožravci. V dnešní době žijí krokodýli v jezerech a řekách. Jen krokodýl mořský plave i do moře. Krokodýli jsou dnes jedinou přeživší skupinou druhohorních dominantních tvorů. Krokodýli se živí jak rybami, tak suchozemskými obratlovci , kteří se jdou napít. Jen gaviál má úzké čelisti a živí se převážně rybami. Krokodýli mají velice dlouhou historii. Nejstarší krokodýli patří do řádu krokodýlů, ale k současnýcm krokodýlům mají poměrně daleko. K nejstarším zástupcům řádu krokodýlů patří saltoposuchus. Byl to triasový krokodýl žijící na souši. Měřil třicet centimetrů. Saltoposuchus chodil po dvou i po čtyřech končetinách. Saltoposuchus je velice záhadný. Není ani jisté, jestli to byl skutečně krokodýl , předchůdce krokodýlů a nebo nějaký jiný plaz. V období spodní jury žil krokodýl protosuchus. I ten byl suchozemský. Živil se menšími plazy a také prvními savci. Když byli krokodýli skupinou suchozemských tvorů, tak byli jen okrajovou skupinou, ale když na počátku křídy osídlili sladké vody , byli početnější i větší. Přizpůsobili se životu ve vodě. Krokodýli dokáží na dlouho zadržet dech a oči mají postavené na horní části hlavy. Díky tomu vidí, co se děje na souši a jejich kořist je nezpozoruje. V Africe žil v křídě jeden z největších krokodýlů všech dob. Byl to dvanáct metrů dlouhý sarchosuchus. Vážil osm tun. Tento krokodýl se neživil drobnými zvířaty, jako jeho předchůdci. Byl to lovec dinosaurů. Ještě delším krokodýlem byl deinosuchus. Na délku měřil patnáct až osmnáct metrů. Byl více než dvakrát delší, než největší současný krokodýl - krokodýl mořský, ale zhruba osmkrát těžší. Obrovití krokodýli na konci druhohor mizí společně s dinosaury. Menší druhy však přežili. Jedním z eocénních krokodýlů byl dvoumetrový diplocynodon. Diplocynodon lovil tehdejší savce, kteří tehdy pomalu začínali ovládávat planetu. Diplocynodon byl nalezen také v České republice. I v éře savců, někteří krokodýli byli obrovští. V miocéní Jižní Americe žilo mnoho druhů krokodýlů. Největší známý třetihorní krokodýl je globidentosuchus. Globidentosuchus měl neobvyklé kulovité zuby, dorůstal dvanáctimetrové délky. Globidentosuchus se živil především měkkýši a korýši. Krokodýl Crocodylus falconensis dorůstající čtyřmetrové délky lovil velká zvířata. Krokodýli největšího rozmachu dosáhli v křídě. Někteří z nich lovili dinosaury. Dnes stejným způsobem loví krokodýl nilský pakoně, zebry a další býložravé savce. Jiní plazi se k životu ve vodě specializovali ještě lépe. Ti, až na malé výjimky dnes nežijí. O mořských plazech bude pátý díl seriálu vývoj plazů.

Popisek k obrázku : Největší známý krokodýl všech dob deinosuchus loví dinosaura parasaurolopha.


Zítra čekejte popisek nějakého zvířete z mezozoika.

Deset nejdokonalejších predátorů všech dob

24. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Zajímavosti
Deset nejdokonalejších predátorů všech dob10-zástupci čeledě gorgonopsidaeVe svrchním permu, v době více než deset milionů let před dinosaury, byli na zemi vrcholovými predátory zástupci čeledě gorgonopsidae. Někteří jako inostrancevia byli i přes tři metry dlouzí. Ale i menší jako například metrový lycaenops byli obávaní predátoři. Ze zástupců této čeledě dělaly obávanými predátory špičáky dlouhé až patnáct centimetrů . Na konci permu tato čeleď vymírá.9-varanus priscus (megalania)Varanus priscus patří do stejného rodu jako současní varani, ale má jeden výrazný rozdíl. Byl obrovský. Vážil více než 600 kg. Byl přes 7 metrů dlouhý.Žil v Austrálii od doby před dvěmi miliony lety a vyhynul před 40 000. Byl to vrcholový predátor Austrálie.8-andrewsarchusAndrewsarchus je největší suchozemský masožravý savec všech dob. Patří do řádu savců , který již vyhynul. Andrewsarchus měřil na délku 5-6 metrů. Žil na konci eocénu a byl poslední a největší ze svého řádu.7-zástupci čeledě dromeosauridaeDromeosauridi byla skupina dinosaurů příbuzná s ptáky. Je velice pravděpodobné, že byli opeření. Jejich hlavní zbraní byly drápy na všech končetinách. Měli velký mozek a lovili ve smečkách. Většinou byli malí. Někteří měli až půl tuny, ale většinou neměli ani sto kilogramů. Někteří byli tak malí, že do tohoto článku ani nepatří. Ti středně velcí např. dromaeosaurus, velociraptor, deinonychus útočili na býložravce. Byli velice rychlí a mrštní. Možná byli schopni zabít býložravce do hmotnosti dvou tun.6-dunkleosteusDunkleosteus byl obrovský devonský vodní obratlovec. Nepatřil mezi ryby, ale do vyhynulé skupiny vodních obratlovců placodermi. Měřil okolo deseti metrů. Stisk čelistí měl silnější než tyranosaurus.5-carnosauři a tyranosauři.Do těchto dvou skupin patří velcí masožraví dinosauři. Carnosauři trhali měkké tkáně a tyranosauři drtili kosti. Je možné , že mnozí velcí masožraví dinosauři se živili převážně mršinami. Mezi carnosaury patří např. allosaurus, sinraptor, carcharodontosaurus, giganotosaurus a mapusaurus . Mezi tyranosaury např. tyrannosaurus, daspletosaurus, albertosaurus a tarbosaurus.4-pliosauřiPliosauři byli obří draví mořští plazi. Největšího rozmachu dosáhli na konci jury a na počátku křídy. Měli obrovské čelisti a velmi silný skus. Byli to vrcholoví predátoři tehdejších moří. Největšími pliosaury jsou pliosaurus a kronosaurus3-deinosuchusDeinosuchus je největší známý krokodýl všech dob. Měřil i více než osmnáct metrů. Lovil dinosaury a to především parasaurolopha. Vážil až 8,5 tuny a měl velmi silné čelisti. Číhal na dinosaury , kteří se šli napít , pak je stáhl pod vodu a utopil2-carcharodon megalodonMegalodon je blízkým příbuzným žraloka bílého, ale velikostně patří úplně do jiné kategorie. Měří i více jak osmnáct metrů. Žil v miocénu a pliocénu. V době kdy na souši vládli savci. Jeho kořistí byly především velryby. Co je na megalodonovi výjimečného je jeho skus. Jediným kousnutím by bez problému rozdrtil kamion. Má nejsilnější stisk čelistí, ze všech zvířat jaká kdy žila. Ale ani síla čelistí, ani drápy nerozhodly o prvním místě . O prvním místě totiž rozhodl jeden orgán .1-Homo sapiens

Tento predátor nemá drápy. Zuby má malé a slabé. Není rychlý ani mrštný. Přesto má největší mozek ze všech zvířat, jaká kdy žila. Také má ruce schopně něco vyrobit. Vyrobil oštěpy a šípy , později i palné zbraně. Ze všech predátorů má největší počet jedinců. Jiní predátoři jsou pro ekosystém důležití , zato člověk je škodlivý. Když však člověk sundá zbraně, S tak v této tabulce predátorů velmi poklesne.

paraceratherium (indricotherium)

23. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Fauna kenozoika

indricotherium (paraceratherium )


hmotnost : až 16 tun

období : oligocén - miocén

místo : Asie

potrava : býložravec


Paraceratherium (dříve známé jako Indricotherium) bylo největším suchozemským savcem všech dob. Patří do čeledi, která je příbuzná s nosorožcovitými. Zatímco současní nosorožci váží až 2,5 tuny, paraceratherium vážilo okolo 11 tun, někteří jedinci dokonce až 16 tun. Paraceratherium se živilo listy z korun stromů. Na rozdíl od jeho příbuzných nemělo rohy. Paraceratherium mohlo být uloveno predátorem jen jako mládě. Hmotností se rovnalo středně velkým sauropodům. Například diplodocus byl jen o pár tun těžší. Paraceratherium žilo koncem oligocénu a začátkem miocénu. Po klimatických změnách bylo paraceratherium nahrazeno menšími a přizpůsobivějšími savci. Bylo v mnoha dokumentech. Bylo v Putování s pravěkými zvířaty, kde je , jak rostlo od narození po dospělost. Krátce se také objevuje v dokumentech Triumf obratlovců a Svět po dinosaurech.


Microraptor

22. června 2014 v 9:25 | blogplateosaurus |  Popisy konkrétních rodů
MicroraptorDélka : max. 1 m

Období : raná křída

Potrava : bezobratlí a drobní obratlovci

Klasifikace : dromeosauridae


Microraptor patří k nejmenším dinosaurům. Microraptor byl nejrozšířenější dinosaurus lesů dnešní Číny, dorůstal délky necelého jednoho metru. Patří do stejné čeledi jako obávaní predátoři, jako byli velociraptor, deinonychus a dromaeosaurus. Fosilní pozůstatky jsou tak dobře zachované, že na nich zřetelně vidíme téměř všechny detaily jeho těla, včetně charakteristického drápu na prvním prstu zadních končetin, který používal ke šplhání, či opeření předních i zadních končetin. Jeho kořistí byli : hmyz, larvy, jiní bezobratlí, drobní plazi a savci. Microraptor žil v korunách stromů, kde byl v bezpečí před pozemními predátory. Microraptor byl opeřený dinosaurus. Peří u něj nesloužilo jen k zahřátí. Byl to létající dinosaurus. Nedokázal aktivně létat. Jeho let byl jen plachtění ze stromu na strom . Nedokázal mávat křídly. Neuměl nabrat výšku, plachtil ze stromu na jiný strom a vždy níže. Když mezi stromy byla mezera příliš velká ,tak musel slétnou na zem. Tam byl v nebezpečí před predátory. Microraptor byl v Planetě dinosaurů , v Prehistorickém parku a ve Stínu dinosaurů .


Nový prehistorický park 4 : Permská výprava 3/3

21. června 2014 v 8:30 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park
Nový prehistorický park 4 : Permská výprava 3/3Shrnutí minulých částí : Nigel vjel do permu s cílem chytit inostranceviu . Nigelovi se podařilo chytit thrinaxodona a má ho v krabici v autě . Přežil setkání s lycaenopsy . Pak vyrazil ke scutosaurům .Asi po hodině jízdy autem Nigel konečně dorazil ke scutosaurům . Bylo to velké stádo. Scutosaurus je těžkooděnec permského období . Je velmi mohutný . Váží kolem dvou tun . Jsou to býložravci . Nigel pozoroval , jak kladou vejce . ,, Tamty samice vzadu kladou vajíčka. ´´ Scutosauři nakladli vajíčka a jdou dál . Nigel jde to blízkého lesa . Po okolí běhají thrinaxodoni . Jednoho thrinaxodona má již Nigel umístěného v autě .

scutosaurus:
Je tam umístěn tak , aby se k němu nemohl dostat žádný predátor . Lesem běhají dicinodoni . Poté Nigel nachází millerettu . Půl metr dlouhého plaza . Tato milleretta spí . Je na zemi . Vedle ní leží další tři milleretty . Nigel je nechce rušit a proto je obejde . Ale Nigelovi se něco nezdá . Šáhl na ně klackem , ale vůbec se nepohnuly . Nejeví žádné známky života . Poté se náhle ozval detektor hladiny oxidu uhličitého . ,, Rychle nahoru , tam je kopec ´´ . V permu to nevypadá dobře , zato v Prehistorickém parku je poměrně klid . Včera Bob zjistil , že samec indricotheria se snaží samici přimět k páření . Samice včera odmítala , dnes jeví známky připravenosti k páření , ale stále to odmítá . V Prehistorickém parku všichni doufají , že se úspěšně spáří .Na konci permu je již hromadné vymírání za dveřmi . To , že supervulkány uvolnily oxid uhličitý, je známkou toho , že se erupce blíží . Oxid uhličitý je lehčí než vzduch , proto při zemi vytváří smrtící koberec . Nigelovi a jeho týmu se naštěstí podařilo na kopec utéci včas .Teď zaslechli scutosaury . Je to to stádo , které už předtím pozoroval. A tam běží inostrancevia . Scutosauři běží do nastaveného časového portálu . Vběhlo jich tam pět . Byli umístěni do výběhu . Ostatní scutosauři mezitím unikli . Nigel uvázal na konec auta provaz . Na konec provazu uvázal maso . Otevřel časový portál . Supervulkány vybuchují . Nigel má jen minutu , než se sem dostane láva . Inostrancevia se rozběhla za autem . Nigel nastartoval auto . Zbývají jen sekundy. Nigel projel . A za ním vběhla inostrancevia . Thrinaxodon je ve svém malém výběhu . Thrinaxodonovi dávají kousky masa a mouchy . Thrinaxodon si ve svém výběhu vyhrabal noru .Mohutným scutosaurům se daří v jejich velkém výběhu . Scutosauři jsou krmeni rostlinami . Inostrancevia má středně velký výběh .Je krmena masem . Když se jde Bob kouknou na indricotheria , tak vidí něco fascinujícího . Páří se .

indricotherium :


V příští výpravě se Nigel vypraví o 154 milionů let zpět do jurského období . Jeho cílem bude zachránit tehdejší severoamerické dinosaury .

Meganeura

20. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Fauna paleozoika
Meganeura


Rozpětí křídel : okolo 75 cm

Období : karbon

Potrava : masožravec

Klasifikace : hmyz - pravážky


Meganeura je největším známým nelétavým hmyzem jaký kdy žil . I když se od současných vážek příliš neliší , nepatří do řádu vážek , ale do řádu pravážek . Zdržovala se v pralesích u vodních ploch, kde lovila bezobratlé živočichy a možná i menší obojživelníky . Byla nalezena na mnoha místech Evropy včetně České republiky .Do těchto rozměrů dorostla díky vysokému obsahu kyslíku v atmosféře . Dva páry svých křídel vyztužených žilkami nemohla složit, měla 6 článků a bystré mnohočetné oči. Její larvy , stejně jako u vážek , žily ve vodě . Larvy byly rovněž dravé . Meganeura patřila k prvním kolonizátorům v ovzduší . Když na konci karbonu začaly tropické deštné lesy ustupovat , tak meganeura vyhynula . Byla v mnoha dokumentech . Byla v druhém a zároveň posledním dílu dokumentu První život , také byla v Prehistorickém parku a v Putování s pravěkými monstry .


Novinky na blogu

19. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  O blogu

Novinky na blogu
Pokračování : Samozřejmě budu pokračovat v seriálu Vývoj plazů . Až Vývoj plazů skončí , tak bude nový seriál . Jaký to ještě nevím . Budu pokračovat v obvyklých popisech geologických období a pravěkých zvířat . Nový prehistorický park bude běžný . Budu ho psát až asi do patnácti nebo dvaceti výprav . Po každých pěti výpravách bude speciál . Bude to seznam zvířat , která Nigel chová v novém prehistorickém parku .Nové rubriky : Nejvýznamnějšími novinkami jsou bezesporu dvě nové rubriky . První jsou vyhubená zvířata . Člověk bohužel působí rozsáhlé vymírání . V této rubrice budou popisy zvířat , která člověk vyhubil za posledních tisíc let . Do této rubriky budu dávat články alespoň jednou za měsíc . Každý popis bude mít dva odstavce . První odstavec bude o tom zvířeti a druhý bude o tom, jak bylo vyhubeno . Další novou rubrikou , která bude nesrovnatelně aktivnější , budou Současní živočichové . Tam budu dávat jeden nebo dva popisy týdně . Budu tam psát postupně podle vývojového stupně. Bude to rubrika , která nemá určený konec . První popisy se budou týkat živočichů ze skupiny žahavců . První článek v této rubrice bude nezmar hnědý .


Nový seriál : Mám v plánu nový seriál . Nezačne hned , ale někdy v červenci . Bude o vývoji života na zemi a to především v prekambriu . Další nový seriál nebude mít předem určené části . Bude o tom jak se různé skupiny strunatců vracely do vody .Ten začne také o prázdninách .

Vývoj plazů 3/8 – diapsidi

18. června 2014 v 11:00 | blogplateosaurus |  Vývoj plazů

Vývoj plazů 3/8 - diapsidi
V současné době i v druhohorách jsou diapsidi dominující skupinou plazů . Nejstarší diapsidi pocházejí z karbonu . Petrolacosaurus patří k nejstarším diapsidům . Žil v pozdním karbonu . Měřil okolo čtyřiceti centimetrů a živil se menším hmyzem . Naopak pro velký hmyz byl petrolacosaurus kořistí .
Petrolacosaurus :
V období permu dominovali anapsidi a synapsidi, přičemž někteří byli obrovští . Naopak diapsidi byli menší a žili v jejich stínu . Mezi synapsidy byli také tak mohutní masožravci jako inostrancevia . Naopak v druhohorách diapsidi dominovali . Dominovali , protože anapsidi a synapsidi ustoupili . Co mohlo způsobit takové změny ? Jedině globální katastrofa . Ta před 250 miliony lety byla . Bylo to největší hromadné vymírání , které kdy tato planeta zažila . Kolik procent živočišných druhů vyhynulo se přesně neví . Odhaduje se , že více než 90% živočišných druhů navždy zmizelo . Celé to bylo vyvoláno supervulkány , které lávu chrlily minimálně tisíce let . Život se ocitl na pokraji zániku . Ze světa se stala výheň a obsah kyslíku poklesl asi na 10 % . Nezbývalo málo k tomu , aby ze Země zmizel život zcela . Diapsidi přežili a v období triasu narostla jejich velikost i početnost .Tento obrovitý býložravec se nazývá desmatosuchus .
Byl pět metrů dlouhý . Z těla mu vyrůstaly půlmetrové trny sloužící k obraně . Vzhledem připomíná obrněné dinosaury , ale s dinosaury je jen vzdáleně příbuzný . Toto brnění sloužilo na obranu . Mezi triasovými diapsidy byli i masožravci . Postosuchus byl jeden z největších masožravců své doby. Byl přes pět metrů dlouhý . Měl silné čelisti . Postosuchus patří do skupiny diapsidů , která nemá příliš daleko od dinosaurů . Proto je možné , že postosuchus mohl krátce stát na zadních . Příbuzným postosucha byl spodnotriasový predátor euparkeria . Měřila okolo metru . Existuje teorie , že euparkeria byla předchůdcem dinosaurů . Tato teorie ale asi není správná , protože nedávno byl nalezen dinosaurus , nebo dinosaurům velmi blízký příbuzný a ten žil zhruba ve stejné době jako euparkeria . V triasu se objevuje nová skupina diapsidů . Ze začátku to byla skupina stromových tvorů. Takonec se zástupci této skupiny vydali do řek , jezer a někteří dokonce i do moře . Tou skupinou jsou krokodýli . O těch bude pojednávat příští díl .

Postosuchus :

Archelon

16. června 2014 v 20:48 | blogplateosaurus |  Fauna mezozoika

Archelon

Hmotnost : přes dvě tuny
Období : svrchní křída
Místo : oceány
Skupina : želvy

Archelon je největší známá želva , jaká kdy žila . Na délku měřil jako slon a vážil přes dvě tuny.Pravděpodobně to byl všežravec . Živil se rostlinami a také živočichy Ostré čelisti mu mohly pomoci rozevřít schránku amonitů. Vracel se na souš klást vajíčka . Je to příbuznýdnešních karet a kožatek . Největší současná želva je kožatka velká , ta váží okolo 600 kilogramů , maximálně do tuny . Archelon byl minimálně takřka třikrát tak velký než je kožatka velká . Vědci předpokládají, že se dožil i více, než 100 let. Zkameněliny tohoto rodu byly objeveny zejména na území Jižní Dakoty a Wyominguu v USA . Na konci křídy po dopadu meteoritu vymírá . Vyhynula většina mořských plazů , ale želvy přežily . Obři jako archelon vyhynuli . Je možné , že archelon byl schopen částečně udržovat tělesnou teplotu jako kožatka velká .


Gigantoraptor

15. června 2014 v 9:41 | blogplateosaurus |  Popisy konkrétních rodů

Gigantoraptor


Velikost - délka : 8 m

období : svrchní křída

potrava : všežravec

výskyt : Asie

skupina : oviraptoři

Gigantoraptor je největší z oviraptoraptorů . Na délku měřil kolosálních osm metrů. Gigantoraptor neměl zuby , zato měl velmi silné čelisti podobající se zobáku . Živil se rostlinami i živočichy . Pravděpodobně nelovil velké dinosaury , ale spíše menší obratlovce , včetně malých dinosaurů . Co gigantoraptor lovil se však přesně neví . Zvláštní je na něm, jak je obrovský . Jedna a půl tuny se mezi dinosaury nezdá jako extrém , ale opak je pravdou . Gigantoraptorovi příbuzní vážili okolo padesáti kilogramů . Byli však mnohem větší dinosauři , přesto gigantoraptor patří na první místo ve velikosti . Tou velikostí nemyslím dospělé jedince ani mláďata . Myslím tím vejce . Jeho vejce patří mezi dinosaury k největším . Gigantoraptor na svých vejcích seděl . Je pravděpodobné že byl opeřený . Dokonce je i možné , že to byl největší opeřený dinosaurus . Znám jediný dokument, ve kterém se tento dinosaurus objevil a to v Planetě dinosaurů . Tam seděl na svých vejcích . Je možné , že ho Nigel přiveze do současnosti v šestém díle nového prehistorického parku .


Nový prehistorický park 4 : permská výprava 2/3

14. června 2014 v 8:26 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park

Nový prehistorický park 4 : permská výprava 2/3

minulá část : Nigel se vypravil do permu . Jeho hlavním cílem je inostrancevia . Pozoroval drobného plaza millerettu . Pak se vylekal řevu .


Naštěstí to byl jen dicynodon . Má trochu strach , protože inostrancevia nebyla v této oblasti jediným velkým predátorem . Žilo tu také mnoho býložravců , jako tento moschops . Dvoutunový kolos, i přes to ho dokáží zabít predátoři. Támhle je lycaenops . Jeden metr velký predátor. Je jich tam však mnoho, asi dvacet pět . Měli velké řezáky,kterými byli schopni zabít i moschopse . Teď se na něj vrhají . Lycaenops však ucítil snadnější cíl - Nigela .Lycaenopsové se ženou za Nigelem , tomu se podařilo vylézt na strom . Lycaenopsové však umí lézt na stromy . Lezou za Nigelem . Nigela měl štěstí . Ačkoliv lycaenopsové zpozorněli , ozval se hlasitý řev .

dole : lycaenops

Byla to inostrancevia . Běží přímo k lycaenopsům . Ti utíkají . Je večer a Nigel jde spát . Další ráno je poměrně klidné . Pak Nigel nalezne noru . Je v ní thrinaxodon . Ten byl již pokryt srstí . Měřil 50 centimetrů a živil se hmyzem . Jen ho nějak vylákat z nory . Nigelovi se podařilo thrinaxodona chytit a umístit do krabice , kterou umístil do auta . Thrinaxodon je jeden z mála , který hromadné vymírání přežije . Z dálky Nigel pozoruje, jak smečka lycaenopsů útočí na moschopse . Střídavě na něj útočí , zakusují se do něj . Když je kořist čtyřicetkrát větší , tak se může bránit . Čtyři lycaenopsové byli rozdrceni . Zbývajících dvacet jedna se dále zakusuje do mochopse a další lycaenops byl zadupán do země . Moschops je na konci svých sil . Jeden z lycaenopsů skáče moschopsovi na záda a svými špičáky mu přetrhává krční tepny a moschops umírá . ,, Silný otřes , celá zem se otřásá ´´ . Dicinodonti zděšeně prchají . Zatím v prehistorickém parku mláďata iguanodona rychle rostou . Obrovským indricotheriím se rovněž skvěle daří . Sarchosuchus a spinosaurus jsou již v pořádku , ale musí být dáni daleko od sebe . Tyto výběhy Bob již postavil . Oba dva již jsou ve svém novém výběhu . V permu je hromadné vymírání již za dveřmi . Z dálky Nigel zpozoroval inostrancevii . A na druhé straně scutosaury . Hromadné vymírání již není daleko .

Kdy začne hromadné vymírání vymírání ? Přiveze Nigel inostrancevii , nebo i scutosaura ?

Zítra : gigantoraptor

Nový prehistorický park 4- permská výprava 1/3

12. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park

Nový prehistorický park 3 - permská výprava

V minulé misi se Nigel vypravil do severní Afriky za křídovými dinosaury . Přivezl mírumilovné býložravce ouranosaury , kterým se v současnosti dobře daří . Velmi často se sluní . Dalším přivezeným dinosaurem z minulé výpravy je stádo obrovských paralititanů . Ačkoliv mají opravdu silný plot , tak snad neutečou . Jsou to největší obyvatelé prehistorického parku . Carcharodontosaurus byl rovněž přivezen z minulé výpravy . Tomuto obrovitému predátorovi musí ošetřovatelé dávat spoustu masa . V jiné části parku je jezero rozdělené na dva výběhy . V jednom je spinosaurus a ve druhém je sarchosuchus . Zatím se jim daří. Paralititanové mají tak velký výběh , že donedávna nikdo nevěděl, co se děje vevnitř výběhu . Až do teď , protože Bob nastavil do výběhu dálkově ovládané kamery . Kamery projely celý výběh a zjistilo se , že paralititanové nakladli asi 21 vajíček . Bob je šel odebrat a dal je do inkubátoru . Nigel chystá svou další misi . Do doby před dinosaury , kdy světu vládli jiní plazi i když mají blíže k savcům než k plazům . Jedním z vrcholových predátorů té doby byla inostrancevia . Tu by Nigel rád přivezl do prehistorického parku . Inostrancevia byla o něco větší než lev . Inostrancevia vyhynula před 250 miliony let . Její vyhynutí způsobily sopečné erupce gigantických rozměrů . které zapříčinily vyhynutí více než 90% živočichů . Nigel se vydá těsně před katastrofu .

dole : inostrancevia

Když se však Nigel vrací do parku , tak netuší , že přijíždí do stavu maximální pohotovosti . ,,Nigele , rychle přijeď do spinosauřího jezírka ! ´´ . Sarchosuchus se proboural do ke spinosaurovi . Jdou si po krku . Nigel rychle přijíždí . Sarchosuchovi se podařilo kousnout spinosaura , spinosaurus ho sekl drápem . Bobovi se naštěstí podařilo nalákat sarchosucha do svého výběhu na maso . Bob shodil plot a byli rozděleni a uspáni . Byli převezeni na veterinu , kde je snad vyléčí Suzanne . Zjistila , že naštěstí nejsou vážná zranění. Nigel vjíždí do permu , těsně před sopečnou apokalypsu . Nigel vjíždí do hustého lesa , blízko je také poušť . Po pár minutách Nigel vidí první pravěké zvíře millerettu . Byl to čtyři kilogramy vážící drobný plaz . Jen jí nějak chytit . Nigel jí chce chytit , ale milleretta mu unikla . Tak musí pátrat dál .Náhle uslyšel řev a vylekal se .

dole : millereta

Jaký živočich vyluzoval ten řev ? Bude pro Nigela nebezpečný ? Kdy Nigel chytí inostrancevii ? Kdy začnou supervulkány chrlit lávu ?

Vývoj plazů 2/8 - synapsidi

11. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Vývoj plazů

Vývoj plazů 2/8 - synapsidi


Tento díl vývoje plazů bude o tvorech , kteří měli blíže k savcům než k současným plazům . Byli to pelykosauři a therapsidi . Therapsidi měli k savcům ještě blíže a savci se z nich vyvinuli . Těmto dvěma skupinám se říká synapsidi . Mezi synapsidy vývojově patří také savci . Pelykosauři měli proměnlivou tělesnou teplotu , jako dnešní plazi . To víme díky některým pelykosaurům , kteří měli na zádech plachtu . Ta byla určena k tomu , aby zachycovala sluneční teplo . Mezi pelykosaury patřili masožravci i býložravci . Objevili se již koncem karbonu . Na konci karbonu se objevili první velcí plazi a to byli právě pelykosauři . Pelykosauři měli nohy vybočené do stran , jako plazi . Z hranice karbon-perm je znám edaphosaurus . Vážil 300 kilogramů . Byl býložravý . Ale byli také masožravci , jako například dimetrodon . Byl o něco menší než edaphosaurus . Rovněž měl na zádech plachtu .
Therapsidi byli pokročilejší a asi i teplokrevní . Nejprimitivnějšími therapsidi byli dinocephallové . Byli to býložravci i masožravci . Byli mohutní a velcí . Například pětimetrový býložravec moschops , jenž měl zpevněnou lebku . Samci do sebe naráželi při soubojích o samice . Moschops nebyl největším dinocephallem . Estemmenosuchus byl rovněž býložravý a obrovský , měl podivné výrůstky na hlavě . Někteří dinocephallové byli obávanými predátory . Další skupinou therapsidů byli dicynodonti . Ti většinou nebyli tak velcí . Byli to býložravci . Přestože žili v permu , největšího úspěchu dosáhli ve spodním triasu . Masožravci byli gorgonopsidi. . Byli různých rozměrů . Všichni byli dokonalí lovci s ohromnými špičáky . Lycaenops měřil metr . Lovil ve smečkách a dokázal zabít kořist výrazně větší než byl sám . Jiní gorgonopsidi byli výrazně větší . Avšak nejbližší savcům byli cynodonti . Tělo měli pokryté srstí a zcela jistě byli teplokrevní . Thrinaxodon měřil padesát centimetrů a živil se hmyzem a drobnými živočichy . Byl to předek savců . Dnes z therapsidů žijí jen jejich potomci savci . Synapsidi vládli v permu a počátkem triasu , v průběhu triasu začali vymírat a poslední vymřeli během jury (kromě savců) . V druhohorách byla jiná skupina nesrovnatelně úspěšnější - diapsidi .

dole :edaphosaurus
dimetrodon
2 druhy dinocephallů
lycaenops
thrinaxodonOrdovik

9. června 2014 v 19:47 | blogplateosaurus |  Geologická období

Ordovik
Před : 490 - 435 miliony lety

Nejhojnější skupiny : trilobiti , graptoliti

Život : téměř jen v moři

Naši předchůdci : bezčelistnatciOrdovik je druhým obdobím prvohor . Život existoval především v oceánu. Podobně jako v kambriu převládali členovci trilobiti a polostrunatci graptoliti . Samozřejmě byli nesmírně hojní ostnokožci , hojnější než dnes . Vrcholoví predátoři patřili mezi hlavonožce a kyjonožce .Mocní predátoři


Nejmocnějšími tvory ordoviku byli orthoconi , většinou nebyli zvlášť velcí , ale někteří mohli měřit až 8 metrů . Patřili do skupiny hlavonožců se schránkou . Jediným současným hlavonožcem se schránkou je loděnka hlubinná . Ostatní hlavonožci schránku nemají . Orthoconi byli příbuzní s loděnkou , ale mnohokrát větší .Měli silná chapadla , která drtila schránky . Byli to vrcholoví predátoři tehdejší doby . Byli tu také kyjonožci . Připomínají štíra , ale jsou příbuzní s ostrorepy . Měřili až jeden metr , přičemž v siluru dorostli ještě větší velikosti .
ObratlovciArandaspis je nejznámějším ordovickým obratlovcem . Patřil mezi bezčelistnatce . Potravu filtroval otvorem podobným ústům . Nebyl to příliš dobrý plavec . Žil na korálových útesech . Byl chutným soustem pro mnoho predátorů . Obratlovci nebyli v té době dominantními tvory . To ani v siluru .


Hromadné vymíráníNa konci ordoviku bylo první z velké pětky hromadných vymírání . Ví se , že se v té době výrazně ochladilo . Co ochlazení způsobilo , to nikdo neví . Existují teorie , že výbuchy supervulkánů , či výbuch supernovy v naší galaxii anebo něco úplně jiného . Kolik procent druhů vyhynulo se také neví s jistotou . Fauna , která se po hromadném vymírání vyvinula , se překvapivě podobá té ordovické .

Vývoj plazů 1/8 - vznik

9. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Vývoj plazů

Vývoj plazů 1/8 - vznikJe tu zcela nečekaný seriál vývoj plazů . Navazuje na vývoj savců , který jsem psal od 14 do 19 května .


V devonu se objevili první obojživelníci . Přestože se dokázali pohybovat po souši , byli vázáni na vodu . Prvním důvodem byla kůže , ta nesmí vyschnout , jinak obojživelník uhyne . To znamená , že obojživelníci musí žít ve vlhkém prostředí .Druhým důvodem jsou vajíčka , ty obojživelníci musí klást vody . Kladou je do jezero či řeky nebo do bromélie a někteří je nosí na zádech . Tyto vajíčka se podobají rybím jikrám . Na souši je tolik suchých míst a na nich žádný obratlovec nežil . Koncem karbonu se jedné skupině obojživelníků podařilo vytvořit nepropustnou kůži a vajíčka s kožovitým obalem , která se mohla klást i na suchá místa . Tak se zrodili plazi . Nejstarší plazi pochází z karbonu . První plazi nebyli velcí . Jedním z nejstarších známých plazů je hylonomus . Měřil 20 centimetrů a živil se menšími bezobratlími.

dole : hylonomus


Rozlišujeme tři základní skupiny plazů . Anapsidy , diapsidy a synapsidy . Anapsidi přežívají v podobě želv (možná jsou želvy zvlášť ) , diapsidi v podobě hadů , ještěrů , haterií , krokodýlů a vývojově i ptáků , synapsidi v podobě vývojových potomků savců . Hylonomus patřil mez anapsidy . V permu stále byli anapsidi velmi hojní a zástupci jedné čeledě dorůstaly ohromné velikosti . Byli to například bunostegos , pareiasaurus a scutosaurus . Scutosaurus byl těžce obrněný a obrovský . Vážil kolem jedné tuny . Byl dokonale obrněný . Byl to býložravec.


scutosaurus


Vrcholovými predátory byli někteří zástupci skupiny therapsida , kterým se budu věnovat v dalším díle . Tento nátlak ze strany predátorů , který kdysi vyvolal přesun mnohých živočichů na souš , měl teď opačný význam . Někteří plazi se vrátili do vody . První plazi se vydali do vody záhy , již začátkem permu . Jedním z prvních byl mesosaurus . Živil se rybami . Dorůstal délky až jednoho metru . Z těchto primitivných plazů dodnes přežily jen želvy a ani to není jisté, jestli mezi ně skutečně patří . Jiná skupina byla úspěšnější - diapsidi .


mesosaurus

Psittacosaurus

8. června 2014 v 8:44 | blogplateosaurus |  Popisy konkrétních rodů

Psittacosaurus


Jako obvykle v neděli dávám na blog popis dinosaura z Číny .


Velikost - až 2 metry , hmotnost - 20 kg

Období - spodní křída

Výskyt - Čína

Potrava- rostliny

Skupina - ceratopsidi - psittacosauridae
Psittacosaurus byl velmi primitivním zástupcem ceratopsidů , což je lehké rozpoznat z jeho vzhledu. Na hlavě neměl rohy či kostěné hrboly a byl bez znatelného kostěného štítu, přičemž se většinou pohyboval po dvou . Společným znakem ceratopsidů (včetně psittacosaura) byl silný zobák , který mohl použít k obraně před predátorem jeho velikosti . Psittacosaurus je znám z mnoha fosílií , přičemž některé byly neobyčejně zachovalé . Největší nebezpečí pro psittacosaura představovali masožraví dinosauři a sopky . V roce 2005 byla publikována nová studie. Jejím zjištěním bylo, že mláďata tohoto menšího dinosaura se stávala kořistí jednoho z největších druhohorních savců - repenomamuse .


Kambrium

7. června 2014 v 10:01 | blogplateosaurus |  Geologická období

Kambrium
Kambrium je prvním obdobím prvohor .Bylo velkým mezníkem dějin . Objevili se totiž dravci . Začalo se lovit . Objevily se oči . V tomto období byli živočichové výhradně mořští a velmi zvláštní . Jen málo živočichů z tohoto období připomíná něco, co najdeme v současné době . V té době již existovaly korálové útesy , na kterých bujel život . Největším kontinentem byla Gondwana , která se rozkládala na velké části jižní polokoule .

Dominantní členovci : V Kambriu dominovali členovci . Velmi úspěšní byli zástupci jedné skupiny. Byli to trilobiti .Většinou se pohybovali po mořském dně , některé druhy i plavaly . Trilobiti za svůj úspěch vděčí především dvěma věcem . Měli výborný zrak , byli to první tvorové s dokonalým zrakem . Měli ho výrazně lepší než člověk . Dalším plusem byla vnější kostra - exoskelet . Trilobiti jsou obecně velmi známí . To se však o jiných kambrických členovcích říci nedá . Někteří nebyli příliš velcí . Opabinia byla okolo čtyř cm dlouhá , ale měla pět očí . Měla jakýsi chobot na chytání potravy . Opabinia tedy mohla včas zjistit o predátorovi . Hallucigenia byla rovněž drobná . Měla nohy pro pohyb na dně a velké ostny na hřbetě , aby se uchránila útoku .Tím nebezpečím byl anomalocaris - první velký predátor planety Země . Měřil 60 cm , čínský druh i jeden a půl metru . V tehdejších mořích byl bezkonkurenčním predátorem.


anomalocaris:


Velký objev : Z Kambria jsou nejvýznamnější naleziště v Kanadě a jižní Číně . Byli tam nacházeni živočichové bez vnitřní opory těla . Byli to bezobratlí . Až na několik výjimek . Ani pikaia neměla páteř . Měla jen její náznak - strunu hřbetní . Živočichové se strunou hřbetní žijí i v současné době . Patří mezi ně pláštěnci a bezlebeční . Vypadají velmi primitivně a primitivní jsou , je to však první stádium vývoje k obratlovcům . V kambriu však nežili jen tito strunatci bez páteře . Žili také živočichové s páteří - první obratlovci . Mezi ně patří rody haikouichtys , myllokunmingia . Měřili jen několik centimetrů . Neměli čelisti , filtrovali plankton . Byli to předchůdci všech pozdějších obratlovců , včetně člověka . Myllokunmingia žila v Číně , kde využívala páteře , díky které byla rychlejší než bezobratlí predátoři , jakými byli například markuelia a anomalocaris . Zatímco tito pradávní členovci vyhynuli , tak první obratlovci přežili a o přibližně sto milionů let později se stali těmi největšími tvory na této planetě .
myllokunmingia:

Nový prehistorický park 3 : Ztracený svět Afriky 3/3

5. června 2014 v 19:17 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park
Ačkoliv nevím , jestli bych zítra stihl napsat článek , tak jsem se rozhodl , že ho napíši již dnes . Zítra tedy na mém blogu článek nebude . V sobotu napíši popis období , které se nazývá kambrium.To hrozí soubojem o mršinu . Nigel nastavuje časový portál . Podařilo se mu tam nalákat samici a také samce carcharodontosaura . Bob v prehistorickém parku udělá velký výběh pro oba dva a ten výběh bude rozdělen plotem, aby mohli jeden druhého poznat bez boje . Ale než se výběh zhotoví, oba budou dáni do provizorních ohrad . Z vajec iguanodona se vylíhlo sedm mláďat . Další den se Nigel vrací do křídy , protože ještě nechytil spinosaura a krokodýla sarchosucha . Nigel dorazil k řece , kde oba žili . V prehistorickém parku již je vybudováno jezero pro sarchosucha a jezero pro spinosaura . Nigel z dálky zahlédl spinosaura . Byl to největší masožravý dinosaurus , co kdy žil . Avšak se živil především rybami . Měřil na délku okolo sedmnácti metrů a vážil pravděpodobně okolo jedenácti tun . Do řek se táhnou vytřít obří osmimetroví pilouni onchopristis . Spinosaurus je loví . Právě jednoho pilouna chytil na své drápy a pojídá ho . O pár hodin později šel Nigel chytat ryby . Podařilo se mu chytit nějaké ryby a umístil je do blízkosti místa, kde nastavil časový portál . O hodinu později spinosaura přilákaly ryby a šel za nimi . Nigel je přivázal za auto a auto rozjel do časového portálu . Spinosaurus se hnal za ním a vběhl do časového portálu . Spinosaurus byl uspán a převezen do jezírka ve středu prehistorického parku . Nigel se však ještě musí vrátit pro sarchosucha . Vlastně to nebyl přímo krokodýl , ale jejich velmi blízký příbuzný . Projížděl okolo řeky a jediné co spatřil, bylo stádo ouranosaurů . Pak uslyšel v dáli spinosaura . Poté mohl pozorovat, jak carcharodontosaurus útočí na paralititana , ale nakonec neuspěje . Poté však zahlédl sarchosucha v řece . Udělal na něj podobnou past jako na deinosucha v šestém díle originálního prehistorického parku . Tentokrát to však neudělá z kůlů , ale z plotu , který neumožní predátorům z pevniny, aby se dostali k masu . Nigelovi tento plán vyjde a sarchosuchus je umístěn v prehistorickém parku do svého jezírka . Smečka amphicyonů byla rozdělena na dvě menší smečky a v každé je jeden samec . Teď je v prehistorickém parku devět druhů pravěkých zvířat . Je tam šest druhů křídových dinosaurů , dva druhy savců z oligocénu a obří krokodýl sarcosuchus imperator z křídy . Příště se Nigel vypraví permu . Hlavním cílem bude mohutný predátor inostrancevia .

spinosaurus :

gorgonops

5. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Fauna paleozoika

gorgonops


Velikost - 2 m


Období - svrchní perm

Potrava - masožravec

Skupina - synapsidi - therapsidi - gorgonopsia


Gorgonops byl středně velký zástupce své čeledi . Ačkoliv v mnohých dokumentech to bylo uvedeno jinak , gorgonops ve skutečnosti měřil do dvou metrů . Avšak jiní zástupci jeho čeledě měřili až do čtyř nebo dokonce pěti metrů . Gorgonops byl pokročilý therapsid . To znamená , že je příbuznější savcům než plazům . Pravděpodobně ještě neměl srst .


Špičáky měl dlouhé asi 15 centimetrů a dá se tak u něj pozorovat první šavlozubý způsob lovu . Gorgonops žil před 255 - 250 miliony let . Jeho obrovské špičáky se však mohly zlomit , zvlášť při lovu pareiasaurů . Je pravděpodobné , že díky velkým špičákům nedokázal sníst z mršiny mnoho masa . Gorgonopsovi konkurovali jiní predátoři , jako například inostrancevia .Gorgonops byl v dokumentu Zázračná planeta 2 v díle Od vyhynutí ke znovuzrození . Dále byl v Armagedonu zvířecí říše , kde ho však nazvali gorgonopsian . V Putování s pravěkými monstry byl pojmenován gorgonopsid . Gorgonops nebyl tím nejvrcholovějším predátorem své doby , ale přesto to byl velmi obávaný predátor . Většina tehdejších zvířat po neustálých výronech lávy vyhynula . Gorgonops nebyl výjímkou .Nový prehistorický park 3 : Ztracený svět Afriky 2/3

4. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park
Shrnutí minulé části : Nigel se vypravil za dinosaury a krokodýly do prehistorické Afriky , do doby před 95 miliony lety . Amphicyoni utekli ze svého provizorního výběhu . V křídové Africe Nigel pozoroval stádo ouranosaurů . Pak zahlédl rugopse , jak se šek napít k řece , ale ulovil ho sarchosuchus . Večer šel Nigel spát , ale v noci odhalil přítomnost velkého zvířete blízko tábora .

Nová část : Je to jen neškodný ouranosaurus . Je však zraněný a není jisté, jestli to přežije . Způsobil to nějaký predátor . Pravděpodobně rugops . V prehistorickém parku dva amphicyoni běhali volně . Pak když běželi kolem výběhu iguanodona , tak se zalekli, protože něco takového jako je iguanodon nikdy neviděli a rychle prchali zpět do svého výběhu . Tam byli naloženi a přesunuti do lepšího výběhu, z kterého snad neutečou . V křídové Africe musí Nigel něco udělat rychle , aby zachránil zraněného ouranosaura . U něho stojí další tři ouranosauři . Nigel je uspal a dal antibiotika . Ráno dostal všechny čtyři ouranosaury do časového portálu . Nigel pokračoval v pátrání po dalších dinosaurech . V otevřeném prostranství zahlédne největší dinosaury této oblasti . Paralititan byl obrovský sauropod , který vážil 45 tun . Byl býložravý . Je jich tu celé stádo . Brzy také vyhynou . Náhle se vyděsili sarcosucha a prchají . I když jsou velmi pomalí . Pro Nigela je to šance přivézt obry . Všichni paralititanové jdou jedním směrem . Nigel nastavuje časový portál , tak aby jím prošlo co nejvíce těchto obrů . První prošel a za ním další a další . Celkem jich prošlo osm . Nigel teď míří zpět do lesa . Zaslechl řev . Vše v okolí utíkalo . Támhle je carcharodontosaurus . Měří okolo třinácti metrů . Dokázal zabít i paralititana . Carcharodontosaurus vážil do osmi tun , většinou okolo 5,5-7 tun . Rozběhl se za ouranosaurem . Ouranosaurus se snaží uniknout , ale carcharodontosaurus se přibližuje . Carcharodontosaurus neumí rozdrtit kost , ale jeho vroubkované zuby se zakousnou hluboko do těla oběti . Carcharodontosaurus ouranosaura dohonil a kousl ho . Ouranosaurus umírá po jediném kousnutí . Carcharodontosaurus si pochutnává . Jak dostat carcharodontosaura do současnosti a neskončit v jeho žaludku? Nigel se k němu neodváží přiblížit ani na padesát metrů . Proto jde pro auto . V autě , které je rychlejší než carcharodontosaurus se k němu odváží blíže. Přemýšlí, jak ho nalákat , ale sesednout z auta by bylo velmi riskantní . Zatím v prehistorickém parku jsou ouranosauři přesunuti do svého výběhu . Také paralititanové jsou ve svém obrovském výběhu . Aby neutekli, tak byli dáni ke skále , která je jednou hranicí jejich výběhu a druhou hranicí je velmi silný betonový plot . Nigel se pokouší vymyslet plán , jak chytit carcharodontosaura . V tom přichází také samice carcharodontosaura .

Přivezená zvířata z této mise : ouranosaurus , paralititan


Jak to dopadne s carcharodontosaury ? Bude to setkání pro Nigela nebezpečné ? Nebo carcharodontosaury přiveze ?

Sinornithosaurus

3. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Popisy konkrétních rodů

Sinornithosaurus


Velikost - délka - 1 m


Období - spodní křída

Výskyt - Čína

Potrava - masožravec

Skupina - theropodi - tetanure - maniraptora - dromeosauria - microraptoria


Sinornithosaurus byl malý masožravý dinosaurus příbuzný s ptáky . Měl křídla, kterými neuměl aktivně létat , ale uměl plachtit .. Neuměl plachtit tak dobře jako microraptor . Byl objeven roku 1999 . Často lovil dalšího plachtícího dinosaura microraptora . Byl o něco větší než microraptor . Vědci byli dlouhá léta přesvědčeni, že nebude možné zjistit, jak byli zbarvení, avšak v roce 2010 pod mikroskopem našli miniaturní struktury totožné s obdobnými útvary u současných ptáků a ty obsahovaly pigment. Zdá se, že u nich převládala kombinace červenohnědé, žluté, šedé a černé, což se pro život v lese dokonale hodilo. Na fosílii sinornithosaura byla nalezena na zubech neobvyklá hluboká drážka . Jejich stavba se podobá zubům korovce jedovatého . Byl nalezen i jedový váček . Sinornithosaurus svoji kořist usmrcoval jedem . Byli to tedy mnohem nebezpečnější predátoři, než by se na první pohled mohlo zdát. . Dokázali usmrtit například ornithopoda jeholosaura , který nebyl příliš velký , ale byl větší než sinornithosaurus .Byl v dokumentu Planeta dinosarů .

Nový prehistorický park 3 : Ztracený svět Afriky 1/3

2. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park

Nový prehistorický park 3 : Ztracený svět Afriky 1/3


V prehistorickém parku jsou již čtyři druhy pravěkých zvířat . Smečka divokých amphicyonů , kteří se snaží utéct a Bob je z bezpečnostních důvodů přendal do provizorní ohrady , než jim vybuduje větší výběh s větším plotem . Tím ale problémy amphicyonů nekončí . Ze sedmi jedinců amphicyonů jsou dva samci . Od začátku spolu měli potyčky , ale právě začíná mezi nimi krutý souboj . Bob se chystá amphicyony rozdělit do dvou výběhů . Na druhém konci parku Suzanne pozoruje samici iguanodona , jak se staré o svá vajíčka , ze kterých se určitě již brzy vylíhnou mláďata . To by byli první mláďata v prehistorickém parku . Dalšími obyvateli parku jsou indricotherium a utahraptor . Teď má Nigel opět namířeno na dinosaury . Tentokrát chce přivést dinosaury z Afriky z doby před 95 miliony let . Nigel by rád přivezl spinosaura , ouranosaura , carcharodontosaura , paralititana a také obrovského krokodýla sarchosucha . Zatím , co Nigel nastavuje časový portál, jsou již postaveny výběhy pro africké kolosy . Některé jsou z betonu , protože paralititan váží 45 tun . Nigel nasedá do džípu, zapíná časový portál a netuší , že v druhém konci parku dva amphicyoni utekli ze svého výběhu . Nigel vjíždí do Afriky . Vjel do lesa . Bylo tam horko a dusno . Nigel se rozhodl vylézt z lesa a postavit si tábor . Zabezpečil ho kamerami , které začnou pípat, když se v okolí sta metrů něco velkého hýbne .Také vydají odstrašující zvuk , což je v zemi predátora většího a rychlejšího než tyranosaurus velmi důležité . Později odpoledne jde Nigel opatrně prozkoumat okolí . Po krátkém pátrání zahlédl ouranosaura , neškodného býložravce . Je to velký a mohutný dinosaurus , který váží pět tun. Je tam celé stádo i mnoho mláďat . Nigel neví, kolik je jich tam přesně , ale odhaduje, že asi dvacet . Nigel se opatrně přibližuje. Mají na zádech plachtu , která je udržuje v teple . Pak se však vyděsili . Támhle je jeden ze zdejších predátorů . Rugops - měří 7 m , ale jde se jen napít k řece . Ale k řece se mu moc nechce . Ouranosauři také od řeky prchají . Rugops se odváží pít . A náhle ho už drží v čelistech sarcosuchus imperator . Dvanáctimetrový krokodýl . Jeho samotná tlama byla dlouhá takřka dva metry . Sarcosuchus imperator mohl přesáhnout i hmotnost osmi tun . Stáhl rugopse pod vodu a snaží se ho utopit . Za pár minut má obrovský krokodýl hostinu . Je večer a Nigel jde do tábora spát . O půlnoci ho však probudí pípání .
Dole : rugops
Jaké zvíře v noci přišlo do tábora ? Bude to pro Nigela a jeho tým nebezpečné ? Kdy přivezou prvního afrického dinosaura ?

Vyhodnocení soutěže

1. června 2014 v 14:19 | blogplateosaurus |  Soutěže

Vyhodnocení soutěže
Je tu vyhodnocení Druhé soutěže . Do soutěže se přihlásili čtyři soutěžící . Bylo dvacet otázek . Za každou otázku jste mohli získat 2 nebo 0 bodů , u některých i jeden bod . A teď jdeme na hodnocení . Budu to říkat od konce , aby to bylo napínavé .


Na čtvrtém místě se umístil martinoraptor . Měl 35 bodů . Nevěděl třináctou otázku . Správnou odpovědí byl epidexipteryx . Další chybu měl v 19. otázce , kde byl obrázek thylacosmila . Otázkou bylo, jestli to je šelma a martinoraptor odpověděl, že ano . Ve skutečnosti je to dravý vačnatec . Martinoraptor měl ještě jednu chybu . Napsal , že argentinosaurus žil v Africe . Na diplom jsem mu měl něco vybrat , tak jsem mu vybral kambrickou opabinii .Na třetím místě se umístil Siamotyrann .Získal 36 bodů . Nepochopil, že otázka s křídovými prosauropody je chytákem , protože poslední prosauropodi vymřeli v juře . Další chybou bylo , že napsal jen pět dromeosaurů . Právě u této otázky jsem získal podezření , že si to vyhledával . Protože všech těchto pět druhů jsou bazální rody této čeledě a nepatří do žádné podčeledě . Seznam těchto pěti je takový na wikipedii . Také nenapsal, kde žil turiasaurus . Není to tedy jisté , že to opisoval , ale je to pravděpodobné . Jinak pokud myslel dromaeosauroidese , tak ho opsal jako dromeosaura .
Na druhé místě se umístil HAAS . Nevěděl, jak se nazývá skupina triasových plazů , která měla krunýř , ale nebyly to želvy. Správná odpověď byli placodonti a v otázce s vyjmenováváním dromeosaurů , jich sice vyjmenoval šest , ale jeden z nich saurornithoides patří do čeledě troodontidae . Na diplom chtěl nějaké zvíře z permu , tak jsem mu vybral obojživelníka cacopse.A na prvním místě se umístil dinosaurss . Měl všechny otázky dobře . Na diplom chtěl spinosaura z Planety dinosaurů.