Červenec 2014

Nový prehistorický park 7: Do Mongolska za svrchní křídy 1/4

31. července 2014 v 9:50 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park

Nový prehistorický park 7: Do Mongolska za svrchní křídy 1/4

V novém prehistorickém parku je již 17 druhů pravěkých zvířat. V minulé výpravě Nigel přivezl megalanii a thylacolea. Tři druhy pravěkých zvířat již mají mláďata. První se zde narodili mláďata iguanodona, ta již dospívají a váží již 2,2 tuny. Mláďata paralititana jsou ještě malá, ale již váží 6 tun. Před nedávnem se narodilo mládě indricotheria. Toto mládě se již učí běhat a odbíhá již několik metrů od matky, ta se o něj bojí, přestože již dlouhou dobu žádné predátory neviděla. Největší potíže dělá carcharodontosaurus. Nedávno probořil plot a utekl a málem zabil ouranosaura. Od té doby je v provizorním výběhu, který je stavěn tak, aby odolal i těm největším sauropodům, takže tady neuteče. Hrozí nebezpečí, že ze svého výběhu uteče i druhý carcharodontosaurus, a proto Bob přemýšlí, jestli ho také nepřemístí. Další den ráno uslyšel Nigel něco znepokojivého, carcharodontosaurus, tedy ten, který je ještě ve svém výběhu, se snaží probourat plot. Tento carcharodontosaurus je o něco menší, ale stejně by mohl plot probourat. Nigel ho rychle trefil uspávací puškou, ale carcharodontosaurus dále vráži do svého výběhu a nakonec ho probourá. Další plot je zničený. Naštěstí carcharodontosaurus brzy usnul a byl převezen do provizorního výběhu. Teď už žádný carcharodontosaurus nemá šanci udělat problém. V provizorním výběhu však nemůžou zůstat navždy, protože jim příliš nevyhovuje. Bob začíná stavět výběhy pro carcharodontosaury, které tentokrát budou mnohem silnější.
Nigel se chystá na svou další misi. Tentokrát má v plánu býložravce. Asi nejzvláštnějším dinosaurem je therizinosaurus (obrázek nahoře). Byl to býložravec, jehož příbuznými byli masožravci. Je pravděpodobné, že byl opeřený. Nejzvláštnější na něm jsou drápy na předních končetinách, které byly 90 cm dlouhé, pokud počítáme i keratinovou vrstvu, tak byly přes metr dlouhé. Sloužily ke strhávání vegetace a obraně před predátory. Byl dlouhý 12 m a vážil až 6 tun. Therizinosaurus žil před 72-68 miliony lety ve střední Asii a právě tam se Nigel vypraví. Nigel míří časovým portálem 71 milionů let zpět v čase do křídového Mongolska. Vjíždí do pouště, ale není to úplně pustá poušt, občas tu jsou i stromy a les není až tak daleko. Za několik minut Nigel spatří první dinosaury, běží v dálce. Když se Nigel podívá dalekohledem, zjistí, že je to stádo gallimimů. Spolu se svými příbuznými to byli ti nejrychlejší dinosauři. Poté jeden člen týmu ucítí něco nepříjemného. Poté Nigel uvídí mrtvolu velociraptora, ale ta nejeví žádné známky pokousání. Až najednou Nigel uvidí stádo protoceratopsů. Už ví, co zabilo tohoto velociraptora. Pravděpodobně zaútočil na protoceratopse, jenže protoceratops váží zhruba desetkrát tolik co velociraptor a on na něj v sebeobraně šlápnul a rozmáčkl ho. Tato mršina však bude přitahovat predátory a někteří predátoři v této oblasti váží 250 krát více než velociraptor. Bude lepší, se této mršině vyhnout. Ve stádě protoceratopsů Nigel spatřil šanci nějakého přivézt.
protoceratops:
Přiveze Nigel stádo protoceratopsů ? Kdy Bob postaví výběh pro carcharodontosaura?
Nemohu to říci na 100%, ale tahle výprava bude rozdělena do čtyřech dílů, což je poprvé.

deinosuchus

30. července 2014 v 9:30 | blogplateosaurus |  Fauna mezozoika

deinosuchus

délka: nejistá, pravděpodobně okolo 15 metrů
hmotnost: nejistá, pravděpodobně okolo 8 tun
období : svrchní křída
řád: krokodýli
potrava: masožravec

Deinosuchus je obrovský pravěký aligátor, který žil v období svrchní křídy. Od jeho dnešních příbuzných se liší velikostí. Byl to jeden z největších a možná úplně největší zástupce skupiny crocodylomorpha všech dob. Jeho velikost není zcela jasná, protože nebylo nalezeno mnoho kostí tohoto obrovského predátora, avšak známe kompletní lebku deinosucha. Právě díky nalezené lebce se o deinosuchovi zjistilo mnohé. Deinosuchus byl rozhodně větší, než největší současní krokodýli a dosahoval délky minimálně osmi metrů. Pravděpodobně byl výrazně větší než osm metrů, je možné, že měřil 12 metrů a vážil přes 7 tun. Ale deinosuchus možná byl ještě větší, nejčastější teorie o deinosuchovi je, že byl dlouhý 15 metrů a vážil 8-9 tun. Existuje teorie, že největší jedinci měřili na délku i přes 18 metrů a vážili přes 10 tun. Ale v případě správnosti jakékoliv z těchto teorií byl deinosuchus obrovský krokodýl. I na svou délku byl těžký. Této ohromné velikosti dosáhl díky tomu, že rostl mnoho let. Stejně jako u jeho rozměrů ani jeho růst není přesně znám. Je možné, že Deinosuchus dosáhl dospělé velikosti až ve 35 letech a délka jeho života přesahovala 50 let. Deinosuchus měl velice mohutné čelisti, což znamená, že měl velice silný skus. Sice to není jisté, ale je to velice pravděpodobné, že měl skus čelistí silnější než jakýkoliv dinosaurus (i než tyrannosaurus). Je nepochybné, že dokázal drtit kosti a jediné zakousnutí do kořisti bylo smrtící. Již dlouho se předpokládalo, že deinosuchus lovil dinosaury, ale až v roce 2002 to bylo zcela zjištěno. Byli nalezeny koprolity (zkamenělý trus), díky kterému definitivně víme, že jeho kořistí byli dinosauři, a nejen malí, ale i druhy které vážily několik tun jako byli např. parasaurolophus, či kritosaurus. Lovil podobně jako jeho dnešní příbuzní, číhal ve vodě a útočil na dinosaury, kteří se šli napít. Pokud byl prohřátý, tak mohl zaútočit velice rychle. Měl krátké přední končetiny, takže je zdřejmé že po souši rychle neběhal a ze souše neútočil, protože by mu stejně kořist utelka. Ačkoliv se často porovnává s tyrannosaurem, tak k souboji deinosuchus vs tyrannosaurus nemohlo nikdy dojít, protože deinosuchus žil před 80-73 miliony lety, zatímco tyrannosaurus žil zhruba před 68-65,5 miliony let. Mohlo však dojít k souboji mezi deinosuchem a příbuznými tyrannosaura, konkrétněji s daspletosaurem nebo gorgosaurem. Deinosuchus patří mezi aligátory. Před 73 miliony let vymírá. Deinosuchus byl v prehistorickém parku a krátce v dokumentu svět po dinosaurech.


Prvohorní soutěž - 3. kolo

28. července 2014 v 9:40 | blogplateosaurus |  Soutěže

Prvohorní soutěž - 3. kolo

Průběžné výsledky soutěže : HAAS a Dinosaurss mají 22 bodů, v minulém kole odpověděli na všechno správně. Martinoraptor má 18 bodů, v minulém kole odpověděl špatně na pátou otázku, estemmenosuchus totiž patří do skupiny dinocephalia, i když připona jeho jména je častá mezi krokodýly. Uznával jsem i nepřesné odpovědi, u 4. otázky jeden z vás odpověděl trnití žraloci, což je nesprávné synonymum ke správnému pojmenování acanthodii.

1- Popisuji pravěké zvíře: Je to býložravý pelycosaurus, který žil na konci karbonu a na počátku permu. Vyznačoval se plachtou na zádech, která mu pravděpodobně sloužila k termoregulaci. Jeho fosílie byly nalezeny také na území České republiky, například u Nýřan. Na délku měřil 3 metry. Co to je za pravěké zvíře?

2- Jaké podnebí panovalo v karbonu? (kyslík, počasí)

3- Kolik bylo nalezeno druhů permských želv?

4- Do jaké skupimy hmyzu patří a v jakém období žila meganeuropsis?

5- Vyjmenujte alespoň 4 zástupce skupiny cynodontia (přesto, že je to Prvohorní soutěž, tak v této otázce dovoluji i cynodonty z jiných období než jsou prvohory).

6- Kdy vyhynuli acanthodii?

Fauna proterozoika 1/2 : vznik prvních živočichů

27. července 2014 v 9:30 | blogplateosaurus |  Počátky života
Poprvé píši do rubriky Počátky života. Přesto, že jsem na dovolené, tak jsem si vzal s sebou notebook a zítra dám na blog další kolo Prvohorní soutěže. Dnes začínám nový seriál, ale velice krátký: Fauna proterozoika.

Po dobu zhruba tří miliard let byly mikroorganismy nejpokročilejší formou života na Zemi. Vznik mnohobuněčných živočichů zapříčinilo globální zalednění, které takřka zdecimovalo život. Nakonec sopky globální zalednění ukončily. Poté začal rozkvět fotosyntetizujících bakterií a rostlin, kyslíku přibývalo a buňky se poprvé začaly spojovat, do té doby se jen dělily. Vysoký obsah kyslíku způsobil to, že živočišné buňky začaly tvořit kolagen. První mnohobuněční živočichové se objevili před zhruba 600 miliony let a byli příbuzní mořských hub, tedy shluky buněk. Ačkoliv to na pohled tak neypadá, podle genomu je zcela jasné, že mořské houby jsou živočichové.
mořská houba:

Poté se objevili první živočichové, kteří již nebyli shluky buněk, měli již tvar a připomínali spíše kapradí. Jejich fosílie byly nalezeny v Kanadě a víme, že žili více než 1000 m pod hladinou moře, takže to nemohly být rostliny. Nejznámější z těchto živočichů jsou charnia a fractofusus. Tito živočichové žili přisedle na mořském dně a vůbec se nepohybovali. Rozmnožovali se fraktálním větvením. Z původního jedince rostli další jedinci, každý další jedinec byl přesnou kopií původního jedince.
charnia:

Až o několik milionů let později se začali živočichové rozmnožovat pohlavně. Naleziště těchto živočichů je v australském pohoří Ediacara. Jednou z fosílií z této oblasti byla funisia. Bylo nalezeny fosílie více funisií stejné velikosti u sebe, což je nepřímý důkaz pohlavního rozmnožování. Toto rozmnožování probíhalo pravděpodobně jako u dnešních korálů na korálovém útesu. V tomto pohoří byly také nalezeny stopy tvorů, kteří se zde pohybovali po mořském dně a tohle všechno je výsledek pohlavního rozmnožování.

Za týden napíši další díl tohoto projektu. Příští díl bude druhý a zároveň poslední.

Nový prehistorický park 6 : výprava za obřím varanem 3/3

25. července 2014 v 10:30 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park
Shrunutí minulých částí: Nigel vyjel za megalanií. Klonování se nepodařilo a další klony již nebudou. Nigel přivezl thylacolea a v prehistorickém parku zjistil, že ouranosaurus je již zdravý. Pak Nigel jel znovu do prehistorické Austrálie. Mezitím v Prehistorickém parku utekl carcharodontosaurus.

Nový prehistorický park 6 : výprava za obřím varanem 3/3

Nigel vymyslel plán, jak chytí megalanii. Chce upoutat pozornost megalanie na kus masa. Jenže, má to jeden háček, megalania si pochutnává na mršině, proto ji jen tak asi nenaláká. Nigel má plán, avšak aby ho uskutečnil musí se vrátit zpět do Prehistorického parku. Když tam přijíždí, tak vidí běžícího carcharodontosaura jak běží za Bobem. Bobovi se podařilo uniknout do veteriny. Z veteriny střelil carcharodontosaura uspávací puškou, jenže to nezabírá hned. Carcharodontosaurus zpozoroval Nigela a žene se za ním. Nigel vběhl do výběhu paralititanů, přímo doprostřed stáda, sem se carcharodontosaurus neodváží. Pozoruje, jestli ve stádě není nějaký slabý, mladý jedinec, pak opět ucítí pach ouranosaurů a žene se za ním. Carcharodontosaurus vší silou vrazil do plotu ouranosaurů a rozbil plot. Teď se rozutekli i ouranosauři. Carcharodontosaurus se žene za jedním ouranosaurem, avšak chce se mu nějak spát, přesto ouranosaura dohání. Poté naštěstí carcharodontosaurus usnul. Problém dinosauři i lidé přežili bez újmy. Carcharodontosaurus byl převezen do provizorního výběhu, který má velice silný plot a Bob již brzy začne opravovat a zpevňovat výběh pro carcharodontosaura. Nigel se rozhodl, že ouranosaury zatím nechá, aby se procházeli po Prehistorickém parku. Protože na rozdíl od jiných býložravců jsou ouranosauři neškodní a mírumilovní býložravci, tak snad v Prehistorickém parku nic neprovedou a až bude jejich výběh dokončen, tak do něj budou přesunuti.
ouranosaurus:
Nigel jel do Prehistorického parku, aby megalanii nalákal na model thylacolea, který by ji rozčílil a megalania by se po něm vrhla, ale teď již megalania bude mít dojezeno, tak ji může nalákat na kus masa. Nigel vjíždí do pleistocénní Austrálie. Po minutě vidí megalanii. Staví past, do které by ji nalákal. Nastavil časový portál, před něj dal maso a směrem na časový portál lákal megalanii. Nigel našel velice dlouhý klacek, na jehož konec nabodl maso. Klacek dal kousek od megalanie. Ta se za ním rozběhla. Nigel vbíhá do časvoého portálu a za ním vbíhá megalania. Megalania byla uspaná a přemístěna do svého výběhu. Nastává další problém. Ouranosauři se přiblížili velice blízko části parku, kde jsou rostliny, které by pro býložravé dinosaury mohly být i jedované. Nigel tam rychle běží. Na ouranosaury zařve a zamává klackem a ouranosauři utíkají. Bob trefil ouranosaury uspávací puškou a jsou uspaní v provizorním výběhu. Nigel jde zkontrolovat, jak se daří mláďatům iguanodona. Tato mláďata již dospívají a váží již dvě tuny, už jen tuna a bodou dospělí. Mláďata paralititana váží již pět tun, ale těm do dospělé velikosti (okolo 60 tun) zbývá ještě mnoho. Další den ráno v Novém prehistorickém parku všechny oči směřují na výběh indricotherií (paraceratherií). Samice tam totiž začíná rodit mládě. Za několik hodin již mládě stojí na nohou a saje mateřské mléko.
megalania:
Příště se Nigel vypraví za therizinosaurem.

Návrat do vody 3 : přizpůsobení životu ve vodě

24. července 2014 v 10:58 | blogplateosaurus |  Návrat do vody
V minulé části jsem psal o těch plazech, kterým se na obranu vyvinul krunýř. V tomto díle bude opět trias.

Návrat do vody 3 : přizpůsobení životu ve vodě

Někteří vodní plazi, tedy želvy a plakodonti zvolily na obranu krunýř, ten jim však limitoval rychlost. Druhým způsobem je být rychlejší a mrštnější a tento způsob zvolila většina mořských plazů. Všichni mořští plazi ( z výjimkou prvohorních mesosaurů) patří mezi diapsidy. Nejůspěšnějšímí skupinami mořských plazů jsou želvy, ichtyosauři a sauropterygia. V triasu žila ještě jedna skupina mořských diapsidních plazů, to byli thalattosauři. Thalattosauři žili pouze v triasu a tak představovali další méně úspěšnou skupinu mořských plazů. Thalattosauři trávili celý svůj život v mořích, na souš se vracely jen samice, aby nakladly vejce. Jedním z thalattosaurů je dvoumetrový askeptosaurus. Fosílie askeptosaura byly nalezeny ve Švýcarsku. Živil se rybami. O něco lépe přizpůsobeni životu ve vodě, byli někteří zástupci skupiny sauropterygia. Do této skupiny patří plakodonti (minulý díl), nothosauři a nejůspěšnější z této skupiny jsou pliosauři a plesiosauři.

askeptosaurus:

Nothosauři žili také jen v triasu, měli malé hlavy a čelisti dokonale stavěné k lovu ryb. Plavali stejným způsobem jako jejich příbuzní plesiosauři. Většina fosilních pozůstatků nothosaurů pochází z Evropy. Nejznámějším zástupcem této skupiny je nothosaurus, ten dorůstal délky tří metrů. Na ploutvích měl pět prstů spojených plovací blánou, pravděpodobně odpočíval na souši podobně, jako dnešní lachtani a tuleni. Nothosauři na konci triasu vymírají.

nothosaurus:

Nejlépe se životu v moři přizpůsobili ichtyosauři. Ti nebyli moc pžíbuzní ostatním mořským plazům a narozdíl od skupiny sauropterygia, která je příbuzná ještěrům, hadům a hateriím, mají ichtyosauři v současnosti jen velice vzdálené příbuzné. Nejstarší ichtyosauři žili na počátku triasu, přesněji před 245 miliony let. Ichtyosaurům se vyvinula živorodost, proto nemuseli vylézat na souš, aby nakladli vajíčka. Díky živorodosti měli dokonale rybí tvar a díky tomu byli nejrychlejší a nejmrštnější z mořských plazů. Ichtyosauři měli úzké čelisti, které se dokonale hodily k lovu ryb. Jedním z triasových ichtyosaurů je metrový mixosaurus. Na následujícím obrázku vidíte dokonale rybí tvar těla ichtyosaurů. Toto dokonalé přizpůsobení životu ve vodě, vedlo k veké úspěšnost této skupiny, což dokazuje kolosální velikost některých druhů a o těchto obrech bude v příští části tohoto projektu.

mixosaurus:

Zítra napíši další část Nového prehistorického parku. Brzy se rozjedou rubriky Plazi, Ptáci a Savci. Koncem srpna začnou dva nové projekty, ale tento budu psát nejčastěji.

Želvy

23. července 2014 v 9:42 | blogplateosaurus |  Plazi
Včera večer jsem otevřel tři nové rubriky: Plazi, Ptáci a Savci. To těchto rubrik budu dávat popisy současných zvířat, která do těchto skupin patří. Popisy současných obojživelníků, ryb, paryb, bezčelistnatců a bezobratlých budu dávat do rubriky ostatní. Dnes píši první článek do rubriky plazi.

Želvy

Želvy jsou skupinou plazů, která vznikla v období triasu. O jejich evoluci bude celkem hodně v projektu Návrat do vody. Želvy jsou především vodní živočichové, jen zástupci čeledě testudinidae jsou čistě suchozemská zvířata. Želvy kladou vejce pokrytá kožovitým obalem. Dalším znakem želv je, že nemají zuby. Želvy mají zkostnatělý zobák, čelisti používají ke kousání a žvýkání potravy. Místo zubů mají želvy horní i dolní čelist pokrytou rohovitými výčnělky. U masožravých želv jsou kvůli chytání potravy obvykle ostré, u býložravých želv bývají vroubkované, což jim pomáhá při žvýkaní velmi tuhých rostlin. Při polykání potravy používají želvy jazyk, avšak na rozdíl od ostatních plazů ho nemohou vystrčit a chytat s ním potravu. Dalším charakteristickým znakem je anapsidní lebka. Anapsidní lebku mají zástupci vyhynulých skupin parareptilia a eureptilia. Do skupiny eureptilia patří někteří anapsidi (např. hylonomus) a všichni diapsidi. Mezi diapsidy patří všichni současní plazi (pravděpodobně i želvy) a ptáci. Anapsidní lebka je u želv pravděpodobně jen důsledkem konvergentní evoluce. Většina želv je studenokrevná (správněji- živočichové s proměnlivou tělesnou teplotou), ale kožatka velká dovede díky tukové vrstvě částečně udržovat stálou tělesnou teplotu, také tomu napomáhá její velikost, je to největší současná želva. Největší známou želvou všech dob je archelon. Želvy se také vyznačují dlouhověkostí. Nejstarší dokázanou želvou je želva sloní stará 225 let, to zní činí nejdéle žijícího obratlovce. Mezi želvy patří dravci i býložravci. Nejznámějším znakem želv je krunýř, ten je dokonalou ochranou, která je chrání před většinou predátorů. Horní část krunýře se nazývá karapax a dolní plastron. Krunýř je srostlý s páteří, takže žádná želva nemůže ze svého krunýře vylézt. Krunýř se vyvinul již v období triasu.

Příště : matamata třásnitá

Nový prehistorický park 6 : výprava za obřím varanem 2/3

22. července 2014 v 10:15 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park

Nový prehistorický park 6 : výprava za obřím varanem 2/3

Nigel láká thylacolea do portálu na maso. Thylacoleo vběhl do portálu a je v prehistorickém parku. Bob ho prozatím umístil do pozorovacího kotce. Bob poté jde nakrmit masožravce: carcharodontosaura, krokodýla sarcosucha, allosaura, utahraptora, amphyciona a inostrancevii. Poté jde rybami nakrmit spinosaura. Všem masožravcům se daří, stejně jako býložravcům, ale jednomu ouranosaurovi, kterého Nigel přivezl při své třetí výpravě, se příliš nedaří. Bob:,,Nigele, ouranosaurus se celý den válí v bahně, napadlo nás, že je mu tu velmi horko."
Nigel:,,Je tu 30 stupňů, ale v jejich dobách byly teploty mnohem vyšší. Teď mám nápad, asi má kožní parazity. Musíme ho dát vyšetřit na veterinu, a kdyby to bylo špatné, tak ho ošetřit." Bob:,, Asi to budou ti kožní parazité." Ouranosaurus je uapaný a Suzanne ho jde ošetřit. Ouranosaurus je celkem v pořádku, ale klonování bohužel nebylo úspěšné. Problém s ouranosaurem je vyřešen, ale na obzoru se už rýsuje další. Nigel vjíždí do prehistorické Austrálie za megalanií. Opět musí najít nějakou řeku nebo jezero, protože tam budou zvířata pít. Nigel míří přímo k jezeru. Z auta Nigel vidí třímetrové klokany rodu procoptodon. Za nimi se žene thylacoleo. Procoptodoni utíkají, ale thylacoleo jednomu skočil na hřbet. Zuby se zakousl do jeho krku a přeťal mu krční tepny. Thylacoleo začíná hodovat, náhle však zpozorní a začne nahlas řvát. Z křovin se náhle vynoří megalania a směřuje přímo k mršině. Začíná souboj zdejších vrcholových predátorů. Thylacoleo kousne megalanii do zad, ta ho však odhodí ocasem. Thylacoleo dělá falešné výpady, ale megalania po něm vší silou vyjede, ale thylacoleo uskočí na strom. Megalania začíná hodovat na mršině. Jenže thylacoleo ze stromu seskočí megalanii přímo na záda. Chce jí kousnutím přetrhnou krční tepny, ale nepodařilo se mu to. Megalania ho setřese, poté se otočí a drtí ho v čelistech. Thylacoleo megalanii ještě drápem zraní, ale již je drcen. Megalania zvítězila v souboji a pochutnává si na mršině. Nigel se jí pokusí nalákat do časového portálu.
Zatím v prehistorickém parku: ouranosaurus je již zbaven kožních parazitů a je zdravý ve svém výběhu. Na druhém konci parku však nastává větší problém. Carcharodontosaurus se proboural ze svého výběhu a jde si něco ulovit. Bob se ho snaží uspat, ale carcharodontosaurus se žene za Bobem. Bob se naštěstí ukryje do veteriny. Osmitunový carcharodontosaurus ucítil pach ouranosaurů. Tento pach je mu velmi známý a ví, že tyhle lovil, když byl v pravěku. Míří přímo k ouranosaurům. V pravěké Austrálii Nigel přemýšlí, jak udělá past na megalanii.

carcharodontosaurus:

Chytí Nigel megalanii ? Co provede v Novém prehistorickém parku carcharodontosaurus ?

Prvohorní soutěž - 2. kolo

21. července 2014 v 10:30 | blogplateosaurus |  Soutěže
Protože je pondělí, tak je tu další kolo soutěže. Výsledky minulého kola:
Martinoraptor má osm bodů. HAAS a Dinosaurss mají 10 bobů. Správná odpověď na pátou otázku byla: ne, byla to jepice. Nejčastější chyba byla v šesté otázce, protože tu neměl nikdo dobře. Paprskoploutvé ryby se totiž objevily již v siluru (všichni odpověděli: v devonu)
Odpovědi posílejte na email: blogovyemail@post.cz.

1. V jakém období žil hylonomus a kolik měřil cm?
2. Co je to za živočicha a čím se živí?
3. Vyjmenujte tři zástupce čeledě pareiasauridae.
4- Do jaké skupiny rybovitých obratlovců patří climatius a kolik měří na délku?
5- Do jaké skupiny patří estemmenosuchus? a-krokodýli, b- gorgonopsia, c-dinosauři, d- dinocephalia, e-dicynodontia
6- Byl brontoscorpio kyjonožec?

plateosaurus

20. července 2014 v 10:35 | blogplateosaurus |  Popisy konkrétních rodů

plateosaurus

čeleď: plateosauridae
čobdobí: svrchní trias
výskyt: Evropa
potrava: býložravec
hmotnost: až 4 tuny

Plateosaurus patří mezi velké plateosauridy. Dosahoval hmotnosti čtyř tun a délky do deseti metrů. Žil koncem triasu a živil se rostlinami. Fosílie plateosaura byli nalezeny jen v Evropě. V té době byly kontinenty spojené, proto je možné, že plateosaurus žil i na jiných kontinentech. Plateosaurus nebyl sauropod, ale byl s nimi příbuzný. Byl to býložravec žijící v rozsáhlých stádech. O plateosaurovi toho víme poměrně hodně, protože bylo nalezeno mnoho fosílií. Plateosaurus se pohyboval především po čtyřech končetinách. Objevil ho v roce 1834 Johann Friedrich Engelhardt a o tři roky později ho popsal Hermann von Meyer. Plateosaurus měl douhý krk a malou hlavu. Přední končetiny měl dvakrát kratší než zadní, ale přesto byly velice silné. Mozek plateosaura byl velmi malý. Z pěti prstů předních končetin byl největší palec, zatímco krajní dva prsty zakrněly. Na prvních třech prstech byly velké zahnuté drápy, kterými se bránil a vyhrabával podzemní části rostlin. Plateosaurus patřil k nejhojnějším dinosaurům své doby. Na konci triasu vymírá.


daspletosaurus

19. července 2014 v 9:50 | blogplateosaurus |  Popisy konkrétních rodů

daspletosaurus

délka: 8-9 metrů
hmotnost: okolo 2,75 tuny
čeleď : tyranosauridae
potrava: masožravec
Výskyt: Severní Amerika
období: svrchní křída
Daspletosaurus byl poměrně velký, i když zdaleka ne největší zástupce čeledě tyranosauridae. Byl to vrcholový predátor svého času v Severní Americe. Na rozdíl od tyranosaura nebyl tak mohutný a těžkopádný, a proto dokázal poměrně rychle běhat. Lebka daspletosaura mohla dosáhnout délky až jednoho metru. Daspletosaurus, stejně jako ostatní tyranosauridi, měl velice silný skus. Bez problému dokázal drtit kosti. Daspletosaurus měl velice krátké přední končetiny. Je pravděpodobné, že daspletosauři žili ve smečkách. Ve smečce dokázali zabít i rohatého centrosaura. Kdyby šel na centrosaura jeden daspletosaurus sám, tak by příliš velkou šanci něměl.
Významnou součástí jídelníčku daspletosaura rozhodně byly mršiny. Nevíme, kolik procent jídelníčku daspletosaura tvořily mršiny. Možná, že sledoval smečky menších predátorů, kterých bylo v této oblasti poměrně hodně a často je odháněl od úlovku. Daspletosaurus také lovil. Ve smečce rozhodně nepanovaly dobré vztahy. Byly nalezeny kousance vytvořené zuby zástupců svého vlastního druhu. To svědčí o soubojích o maso, které ve smečce probíhaly po ulovení kořisti nebo získání mršiny. Daspletosaurus je příbuzný tyranosaura a možná byl daspletosaurus jeho předchůdcem. Daspletosaurus byl v dokumentu Planeta dinosaurů z roku 2011 v dílu noví zabijáci.

Důkazy soubojů o potravu zástupců stejného druhu :

Příště plateosaurus

Návrat do vody 2 : vodní plazi s krunýřem

18. července 2014 v 9:50 | blogplateosaurus |  Návrat do vody

Návrat do vody 2 : vodní plazi s krunýřem

První plazi se do vody vrátili již v permu, ale jejich existence nebyla dlouhá. V triasu se do vody stěhuje mnoho skupin plazů, mezi nimi jsou také nebezpeční predátoři. Oceány triasu se stávají nebezpečné a velice důležité je mít něco na svou obranu. Jednou s možností je rychlost, druhá možnost je mít brnění. Právě brnění se vyvinulo u dvou nepříbuzných skupin plazů. Toto brnění nazývame krunýř. Placodonti jsou zváštní plazi příbuzní notosaurů , plesiosaurů a pliosaurů. Placodonti nebyli příliš dobří, ani rychlí plavci. Ze všech zástupců skupiny sauropterygia byli nejméně přizpůsobení životu ve vodě. Vajíčka kladli na souš. Jedím z plakodontů je placodus. Placodus krunýř neměl. Dorůstal délky dvou metrů. Podle zubů placoda je zřejmé, že se živil výhradně mlži. Měl silné čelisti, schopné otevřít schránku mlže. K pozdějším plakodontům patří placochelys, ten dorůstal takřka jednoho metru a měl krunýř. Na rozdíl od placoda měl široké tělo a přípomínal želvu, jeho potravou byli mlži. Mnozí plakodonti měli zuby, ale ti ze svrchního triasu je již neměli, avšak měli ještě silnější čelisti. Nejznámější ze svrchnotriasových plakodontů je henodus. Henodus měl na délku metr a tělo měl pokryté krunýřem. Hlava henoda byla vysloveně hranatá. čelisti měl bezzubé, kryté pravděpodobně rohovinou, podobně jako u želv.. Díky tomu dokázal snadno odtrhnout mlže, kterými se živil.
henodus :

Zatímco želvy existují minimálně 220 milionů let, plakodonti se dlouhé existenci netěšili, protože koncem triasu vymírají. Želvy byli považované za anapsidy, protože mají stejný typ lebky. Nové výzkumy však ukázaly, že mají blíže k archosaurům. Pokud to tak je, tak se anapsidní lebka vyvinula jen konvergentní evolucí. Přestože věc ještě není uzavřena, většina vědců se nyní přiklání k názoru, že želvy jsou diapsidní. Roku 2008 byla v Číně nalezena zkamenělina dosud nejstarší známé želvy, vědci jí dali jméno odontochelys. Odontochelys žila před 220 miliony let v mělkých mořích. Tato dávná želva má vyvinutou jen břišní část krunýře(plastron). Nejstarší dosud objevená želva byla vodní. V dnešní době jsou želvy většinou vodní či obojživelná zvířata. Želvy jsou velice úspěšné a žijí dodnes.
Odontochelys :

Další části budou již brzy. O triasu bude ještě jeden nebo dva díly. Protože jsou želvy velice úspěšné, tak se k nim ještě dostaneme.

Nový prehistorický park 6 : výprava za obřím varanem 1/3

17. července 2014 v 9:35 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park

Nový prehistorický park 6 : výprava za obřím varanem 1/3

Stádo iguanodonů tvořené čtyřmi dospělými a sedmi mláďaty, která výborně rostou a nejsou s nimi problémy, samec a březí samice indricotheria, osm padesátipětitunových paralititanů a osmnáct dvacetikilogramových mláďat paralititanů, obří dravci ze severní Afriky: carcharodontosaurus, spinosaurus a obrovský krokodýl sarchosuchus a dalších devět druhů pravěkých zvířat, to vše již prehistorický park chová. Brzy přibydou další pravěká zvířata, tentokrát je Nigel nebude jen přivážet. Mezitím, co Bob šel krmit scutosaury, tak se v klonovací budově začalo s klonem. Klonovací přístoj se však může používat jen jednou za dlouhou dobu, proto Nigel musel pořádně rozhodnout, jakého dinosaura naklonuje. Rozhodl se pro cryolophosaura. Cryolophosaurus je veliký dravec z rané jury, který měřil až osm metrů. Všichni doufají, že klon bude úspěšný. Bob konečně dokončil výběh pro allosaura, kterého NIgel přivezl z minulé výpravy. Stádu tří stegosaurů přivezených z minulé výpravy se také velice daří. Nigel se vydává na svou další misi. Vypraví se do Austrálie do doby před 200 tisíci lety, aby přivezl megalanii. Megalania (varanus priscus) je obří varan o délce sedmi metrů, vážící takřka třičtvrtě tuny. V té době tam také žilo spoustu pravěkých vačnatců.
megalania:

Nigel vjíždí do prehistorické Austrálie. Je tu savana a vjel do období sucha. ,, Musíme to udělat strategicky, protože je období sucha, tak se zvířata přesunou k řekám. Cílem je nejprve najít nějakou řeku, tam se shromáždí a na ně budou číhat masožravci." Nigel vidí v dálce nějaká zvířata, když se k nim přiblíží, zjistí, že je to diprotodon, největší známý vačnatec, jaký kdy žil. Je to býložravec velikosti dnešního nosorožce. Toto stádo je docela velké, jsou v něm také mláďata. Nigel jede dál, aby vypátral megalanii. Dlouhou dobu jede a nevidí nic. Je tu asi 32 stupňů celsia. Zatím v prehistorickém parku probíhá klonování cryolophosaura. Bob jde zkontrolovat ouranosaury, které Nigel přivezl při své třetí misi. Přivezl čtyři ouranosaury, přičemž jeden byl vážně zraněn od nějakého predátora, od té doby se jeho zranění hojilo a teď je již zahojené, ale tento ouranosaurus projevuje zvláštní chování, už celý den se válí v bahně. Bob jde nakrmit další pravěká zvířata. Když Nigel jede dál, tak míjí jen diprotodony, je jich tu mnoho a daří se jim.
diprotodon:

Nigel konečně nachází les. Poté vidí, jak všichni diprotodoni utíkají. Za nimi se žene megalania. Všem diprotodonům se podařilo uniknou. Nigel by se rád přiblízil, ale nebude to riskovat. Na stromě sedí thylacoleo, dravý vačnatec velikosti lva. Nigel by ho mohl chytit. Nastavuje časový portál, dává do něj maso. V tu chvíli se z keře vynořuje také megalania. ,,To je nebezpečné." Thylacoleo seskočil ze stromu a žene se za Nigelem, megalania naštěstí zpozorovala mládě diprotodona a pozornost obrátila ne něj. Thylacoleo se vrhá přímo za Nigelem. Nigel ho láká na maso do otevřeného časového portálu. Celé je to velice nebezpečné, protože kdyby thylacoleo chtěl, tak by mohl Nigela i zabít.

Podaří se Nigelovi přivézt thylacolea a později megalanii ? Bude klon cryolophosaura úspěšný ? Co se děje s ouranosaurem ?

iguanodon

16. července 2014 v 9:50 | blogplateosaurus |  Popisy konkrétních rodů
Po dlohé době píši do rubriky Popisky dinosaurů.
Poslední článek v této rubrice byl microraptor ze dne 22.6.

iguanodon

potrava: býložravec
období: spodní křída před 126-125 miliony let
hmotnost: okolo 3 tuny
čeleď : "iguanodontidae"

Iguanodon je poměrně velký býložravý dinosaurus. Byl to velice úspěšný dinosaurus, který měl mnoho druhů. Různé druhy se lišily velikostí. Největší vážili přes 3 tuny. Fosílie iguanodona byli nalezeny v Evropě (Anglie, Belgie, Německo), v Severní Americe (Utah), v Africe (Tunisko) a v Asii (Mongolsko). Dnes to již neí považováno za pravdu, protože dnes je do tohoto rodu řazen pouze evropský. Z rodu iguanodon bylo vyyčleněno asi 8 rodů a vyskytoval se jen v Evropě. Iguanodon se většinou pohyboval po čtyřech, když se musel pohybovat rychle, tak běhal. Na rozžvýkání tuhé vegetace měl dokonalý chrup. Iguanodon měl zváštní palec, který trčel jako bodec z ostatních prstů. Dávno převládala domněnka, že teno bodec byl roh na nose. Dnes víme, že ho měl na předních končetinách. Neví se přesně, k čemu jej používal, ale jsou dvě pravděpodobné teorie. První je, že sloužil na strhávání listů ze stromů. Druhou teorií je, že to byla zbraň proti predátorům. Bodec byl celkem velký a predátora dokázal zranit. Je možné, že ho iguanodon používal k oběma účelům. Když se iguanodon postavil na zadní, tak dosáhl i na poměrně vysoké větve. Ačkoliv nebyl nalezen nezvratný důkaz, je pravděpodobné, že iguanodon žil ve stádech. Iguanodon měl na býložravého dinosaura velký mozek. Měl výborný čich. Pokud byl predátor iguanodonovi po větru, tak iguanodon často unikl, aniž by predátora viděl.
Iguanodona známe z mnoha fosilních nálezů. Iguanodon patří mezi nejznámější dinosaury. Byl v Putování s dinosaury. Popis iguanodona je ve většině encyklopedií o dinosaurech. Iguanodon byl objeven roku 1822 a popsán byl o tři roky později. To z něho činí prvního popsaného dinosaura a druhého objeveného dinosaura. Zpočátku si lidé mysleli, že jde o obrovskou a pomalou ještěrku , která má nohy vybočené z těla. Dnes víme, že všichni dinosauři měli nohy pod tělem. Iguanodon v překladu znamená leguání zub, protože tvar zubů iguanodona je trochu podobný leguánovi.

Velká pauza této rubriky končí a ještě tento týden by sem měl přibýt další článek. Krom toho tento týden přibyde další část Nového prehistorického parku.
Příště v této rubrice: daspletosaurus

Vývoj plazů 6/8 : pterosauři

15. července 2014 v 9:12 | blogplateosaurus |  Vývoj plazů

Vývoj plazů 6/8 : pterosauři

V triasu se rozmohli archosauři. V současnosti mezi archosaury patří jen krokodýli a ptáci, ale v druhohorách těchto skupin bylo mnohem více. Byli to dinosauři, pterosauři a další skupiny, které žily v triasu. Pterosauři byli létající příbuzní krokodýlů a dinosaurů. Neměli peří, ale měli natažené kožní blány, podobně jako netopýři. Do období triasu byly bezkonkurenčními vzdušnými predátory vážky, ale v období triasu se objevili pterosauři. První pterosauři nebyli příliš velcí a živili se hmyzem. Pterosauři jsou nejstarší obratlovci schopní aktivního letu. Původ pterosaurů spadá do triasu. Další otázkou je, jestli byli pterosauři teplokrevní nebo studenokrevní. Menší pterosauři žili v triasu a v juře. Živili se hmyzem a možná také ovocem. K nejstarším pterosauřrům patří např. eudimorphodon, preondactylus a peteinosaurus. Ti patří mezi vývojově zastaralé dlouhoocasé pterosaury. Dlouhoocasým pterosaurům se výborně dařilo také v juře. Dlouhoocasí pterosauři byli malí i v juře. Z jury jsou nejznámější rody dimorphodon, rhamphorhynchus a anurognathus. Také ti byli malí a živili se především hmyzem. Existuje dokonce teorie, že žili na velkých a pomalých býložravých dinosaurech a pojídali parazity, kteří na dinosaurech cizopasili. V křídě jsou dlouhoocasí pterosauři nahrazeni krátkoocasými pterosaury. Krátkoocasí pterosauři byli výrazně větší a živili se rybami. Tapejara měla rozpětí křídel okolo šesti metrů. Na hlavě měla hřeben. Ještě větší byl ornithocheirus, ten měl rozpětí křídel až 12 m, tělo měl přes 3 m dlouhé a vážil 70 kg. Na obrovskou velikost vážil málo, protože pterosauři měli velice odlehčenou stavbu kostí. Díky tomu se mohli vznést. Tito obři se živili rybami. Na konci křídy žili jiní pterosauři, jejiž potravou byli dinosauři. Na evropském ostrově Hateg žili dinosauři, kteří byli zmenšeninami svých příbuzných z pevniny. Nevíme přesně, jak byl Hateg velký. Vrcholovým predátorem zde byl pterosaurus rodu hatzegopteryx, jehož rozpětí křídel činilo dvanáct metrů. Tento ptakoještěr lovil mláďata dinosaurů a dokonce i dospělce menších druhů dinosaurů. V téže době žil podobně obrovský ptakoještěr na území Severní Ameriky. Byl to quetzalcoatlus. Lovil mláďata dinosaurů. Ptakoještěři, správně pterosauři byli největší létající tvorové všech dob. Navzdory jménu nejsou s ptáky moc příbuzní a rozhodně nejsou předky ptáků. Křídla se vyvinula u obou dvou skupin nezávisle na sobě. Způsob létání měli pterosauři podobný jako netopýři a kaloni. V dnešním světe pterosauři nežijí a nemají žádné potomky. Pterosauři vyhynuli na konci křídy spolu s neptačími dinosaury.

tapejara:

Prvohorní soutěž 1. kolo

14. července 2014 v 10:08 | blogplateosaurus |  Soutěže

Prvohorní soutěž 1. kolo

Včera mě napadlo udělat soutěž, kterou jsem plánoval již měsíc. Tato soutěž se bude týkat pouze prvohor. Na rozdíl od předešlých soutěží bude rozdělena do mnoha kol. Bude čtyři nebo pět kol. V každém kole bude 6 otázek. Rovnou můžete napsat, co chcete na diplom, ale aby to bylo nějaké zvíře z prvohor. Kdyby někdo kdo se přihlásil, zmeškal nějaké kolo, tak může odpovědi napsat kdykoliv do ukončení soutěže. Odpovědi posílejte na email : blogovyemail@post.cz. Do komentářů pište přihlášky a z jakého emailu přijdou odpovědi. Přihlašovat se můžete kdykoliv v průběhu soutěže. Odpovědi nikde nevyhledávejte, ale pište zpaměti.

Prvohorní soutěž 1. kolo

1.Vypište všechna geologická období prvohor ( za sebou) .
2.Vypište 6 druhů kambrických živočichů.
3. V jakém geologickém období se objevili trilobiti a v jakém trilobiti vyhynuli?
4. Kolik měla opabinia očí a v jakém žila období?
5. Bojophlebia je dravý obojživelník, který měří 3 metry. Žil v permu. Tento obojživelník žil ve sladkých vodách a lovil stejným způsobem jako krokodýl. Lovil suchozemské obratlovce a to především mláďata moschopse. Je to pravda? Pokud ne, tak napište, co byla bojophlebia.
6. V jakém geologickém období žily nejstarší známé paprskoploutvé ryby?

Návrat do vody 1: první vodní plazi

13. července 2014 v 10:37 | blogplateosaurus |  Návrat do vody
Začínám dlouho slibovaný nový projekt o tom, jak se různé skupiny obratlovců vracely do vody. Tento nový projekt rozhodně neznamená, že nedokončím rozdělaný projekt Vývoj plazů. Vždyť zítra napíši další díl vývoje plazů.

Návrat do vody 1 : první vodní plazi

Život začal v oceánu a dlouhou dobu existoval jen tam. Před necelou půl miliardou let se začaly první rostliny stěhovat na souš. Po rostlinách přišli býložravci (např.mnohonožky) a po nich masožravci (např. štíři) a nakonec první suchozemští obratlovci. Mnoho skupin živočichů se přemístilo na souš, aby unikly vodní konkurenci. Časem začala být na souši velká konkurence a mnohé skupiny živočichů jí chtěly uniknout, proto se vrátily do vody. Návrat do vody však není jednoduchý. Při dobývání souše se živočichům ploutve změnily v končetiny. Při návratu do vody byla potřeba zcela odlišná proměna- končetiny se vyvinuly v ploutve. Mnoho živočišných skupin se časem vrátilo do vody, některé dokonce i do moře. Člověk je přednedávnem začal následovat. Člověk však potřebuje umělé ploutve, nedokáže na dlouho zadržet dech a všechny potřebné k pobytu ve vodě vytvořil technicky. Zatímco u ostatních živočichů se adaptace vyvinula evolucí. Další důležitou adaptací je dýchání. Plíce se v žábry zpět nevyvinuly, proto se zvířata musela naučit na dlouho zadržet dech, aby mohla ve vodě číhat nebo se potápět do hlubin. Zatímco rekordní člověk zadržel dech na jedenáct a půl minuty, tak krokodýl dokáže zadržet dech mnohem, mnohem déle.

První vodní plazi jsou ze spodního permu. Jsou to zástupci skupiny mesosauria. Nejznámějším z nich je mesosaurus. Mesosaurus pravděpodobně nežil v moři, ale spíše v řekách a jezerech. Měřil metr na délku a měl úzké čelisti jako dnešní gaviál (ač s nim není vůbec příbuzný), což značí, že jeho potravou byly ryby. Do této skupiny patřilo mnoho prvotních mořských plazů. V průběhu evoluce se mnoho skupin plazů nezávisle na sobě vrátilo do vody. Mesosauři byli prvními mořskými plazi, i když nebyli předchůdci pozdějších mořských plazů. Jejich nejbližšími žijícími příbuznými jsou želvy, i když nejsou moc příbuzní. Jsou si příbuzní zhruba jako ptakopysk a člověk. V triasu se do vody vydalo mnoho odlišných skupin plazů. Dvě skupiny byly vybaveny krunýřem, i když spolu nejsou příbuzné. Jsou to želvy a plakodonti. O nich bude v příští části.

mesosaurus:

devon

12. července 2014 v 9:43 | blogplateosaurus |  Geologická období

devon

před 416-360 miliony let

Věk rybovitých obratlovců

Bylo to již v siluru, kdy se objevili první čelistnatí obratlovci, avšak v devonu dosáhli obrovského rozmachu. Většina z nich byli rybovití obratlovci. Paryby se od vývojové větve vedoucí k rybám a čtyřnožcům oddělily brzy. V devonu se objevují žraloci, jako je např. stethacanthus. Žraloci, kteří se podobají současným žralokům se však objevují až v triasu. Paryby však nemají kosti, mají totiž chrupavčitou kostru. To odlišuje paryby od ryb, protože každá paprskoploutvá ryba má kosti až na několik výjimek. Mezi chrupavčité paprskoploutvé ryby patří jen jeseteři a bichiři. V devonu žily i další typy vodních obratlovců. Byli to v minulém článku již zmínění acanthodii a také placodermi.
stethacanthus:

Placodermi

Placodermi nejsou ryby, ale jim příbuzní vodní obratlovci. Základním znakem placoderm je pancíř. Placodermi byli dominantními tvory devonských oceánů, řek a jezer. Bothriolepis byl ze všech nejobrněnější. Mezi placodermi však patřili i velcí predátoři a pro některé je to slabý výraz. Dunkleosteus byl až deset metrů dlouhý a kořist jediným stiskem rozkousl vejpůl. Rozhodně patří mezi top pět zvířat všech dob s nejsilnějším stiskem.
dunkleosteus:

Souš

V siluru souš osídlily první nízké rostliny, ale v devonu se poprvé v historii rozrostly lesy a vytvořil se dostatek humusu. Mnoho skupin bezobratlých kolonizovalo souš již v siluru. V devonu se na souš přemisťovali další bezobratlí. Předchůdci prvních obojživelníků žili v mořích a stávali se kořistí. Až ve středním devonu některé druhy ryb získaly plíce, silné končetiny a dokázaly se přes souš přemístit do jiné tůňky. Nejznámější z těchto ryb je tiktaalik.
Tiktaalik dýchal plícemi i žábrami. Tiktaalik nebo nějaký jeho blízký příbuzný je předkem prvních obojživelníků. Obratlovci se vydali na souš, protože v mořích vládli obří dravci a na souši bylo tolik lákavé potravy (štíři, stonožky, mnohonožky, první hmyz). První obojživelníci lovili také ve vodě, protože tam žily ruzné ryby.
tiktaalik:

uintatherium

11. července 2014 v 9:50 | blogplateosaurus |  Fauna kenozoika

uintatherium

hmotnost: 4,5 tuny
potrava: býložravec
období: střední eocén
skupina: dinocerata

Uintatherium je jeden z prvních velkých savců. Je to největší známý suchozemský savec eocénu. Pravděpodobně vážilo až 4,5 tuny. Na délku měřilo okolo 4 metrů. Uintatherium se vyzkytovalo v Severní Americe. Uintatherium bylo velice mohutné. Mělo silné sloupovité nohy. Uintatherium vedlo obojživelný způsob života. Mezi zuby nejsou řezáky. Mohutné horní špičáky jsou mechanicky chráněny plochými výrůstky na dolní čelisti. Přestože bylo uintatherium obrovské, jeden orgán mělo velice malý. Na svou velikost mělo velice malý mozek. Inteligence uintatheria je mnohem nižší než inteligence současných býložravců. Dalším charakteristickým znakem uintatheria je lebka, ta je až třičtvrtě metru, i když mozek v ní zabírá jen velice málo místa. Uintatherium mělo tři páry rohů. Lebka uintatheria je velice silná. Samci měli rohy větší než samice, protože je využívali k soubojům. Uintatherium je v pozdním eocénu nahrazeno zástupci čeledě brontotheriidae.silur

10. července 2014 v 9:30 | blogplateosaurus |  Geologická období

Po měsíci píši článek do rubriky geologická období

Silur

před 443 - 416 miliony let.

Vzpamatování

Na konci ordoviku bylo hromadné vymírání, při kterém pravděpodobně vyhynulo více než 60% všeho živého. Vyhynulo mnoho trilobitů. V silurském období nebyli trilobiti již tak hojní, ale měli mnoho tvarů a velikostí. V evoluci obratlovců způsobilo silurské období velké změny. Z bezčelistnatých filtrátorů se stali čelistnatci. Ti byli také naši předchůdci. Jedním ze silurských čelistnatců je climatius. Tehdy žili také bezčelistnatci,jako např. cephalaspis. Rozšířená fáma je, že cephalaspis byl předchůdcem prvních obojživelníků, protože tehdy žili čelistnatci, tak jde o holý nesmysl. Tato fáma vznikla dokumentem Putování s pravěkými monstry. Souš však byla neobyvatelná.
climatius:


Život na souši

Poušť rozpálená na velice vysoké teploty, žádný živočich, žádná rostlina, to je charakteristika silurské souše. Zatímco moře kypěla životem, žili tam velcí predátoři, menší tvorové každou chvíli čelili velikému nebezpečí. Cesta do bezpečí je jen jedna. Na souši, v blízkosti pobřeží začaly vyrůstat první nízké rostliny. Byly jen kousek od moře, ale tak mohly poskytovat potravu býložravcům. První na souš vyrazili býložravci. Museli řešit obtížný problém - dýchání. Dalším problémem bylo, jak nevyschnout. Avšak některým živočichům se to podařilo. Býložravci jako mnohonožky spásali první rostliny. Za býložravci táhli masožravci jako např. stonožky a štíři.

Dominance členovců

Mezi prvními, co dorazili na souš, byli členovci, ti co zůstali v oceánu, vládli oceánům. Vrcholovými predátory byli kyjonožci. Byli to příbuzní ostrorepů, i když napohled spíše připomínali štíra. Někteří byli obrovští. Pterygotus je největší známý členovec jaký kdy žil. Měřil až tři metry. Svou kořist rozdrtil klepety.

Seznam pravěkých zvířat chovaných v Novém prehistorickém parku

8. července 2014 v 17:55 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park

Seznam pravěkých zvířat chovaných v Novém prehistorickém parku :


iguanodon : 4 dospělí a 7 mláďat, která se vylíhla v současnosti
utahraptor : 3 jedinci

amphicyon : 7 jedinců
indricotherium : 3 jedinci

ouranosaurus : 4 jedinci
paralititan : 8 dospělí a 18 mláďat, která se vylíhla v současnosti mláďat, která se vylíhla v současnosti
carcharodontosaurus : 2 jedinci
spinosaurus : 1 jedinec
sarchosuchus : 1 jedinec

thrinaxodon : 1 jedinec
scutosaurus : 5 jedinců
inostrancevia : 1 jedinec

camptosaurus : 6 jedinců
allosaurus : 1 jedinec
stegosaurus : 3 jedinci

Brzy budou další výpravy. V příští výpravě se Nigel vypraví za megalanií. Brzy bude dostavěn výběh pro allosaura.

dimetrodon

7. července 2014 v 20:02 | blogplateosaurus |  Fauna paleozoika

dimetrodon

délka: 3,5 m
hmotnost: okolo 200 kg
období: spodní perm
zařazení: pelykosauři
potrava: masožravec

Dimetrodon je pelykosaur z doby před 280-265 miliony let. Byl to jeden z tehdejších vrcholových predátorů. Dimetrodon má blíže k savcům než k současným plazům, ale nohy měl vybočené do stran jako ještěři. Proto to nebyl příliš rychlý běžec. Lovil tak, že se snažil stádo býložravců překvapit z nějakého úkrytu, pak nečekaně vyběhnout a nějakého býložravce chytit do čelistí. V tlamě měl dimetrodon plno ostrých, zašpičatělých zubů, vhodných k zabíjení kořisti. Důkazem, že je dimetrodon příbuzný se savci, je jeho chrup. Chrup dimetrodona má blíže k chrupu savců, než k chrupu plazů. Dimetrodon vážil okolo dvouset kilogramů. Lovil jiné pelykosaury a další plazy. Není příliš pravděpodobné, že si dokázal udržovat stálou tělesnou teplotu. Důkazem je plachta na hřbetě, která sloužila k termoregulaci. Když se chtěl dimetrodon zahřát, tak plachtu natočil ke slunci, když se chtěl zchladit, natočil se k mírnému chladnému vánku .To značí, že k savcům měl ještě hodně daleko. Jediným tvorem, který mohl dimetrodonovi konkurovat, byl sphenacodon. Spolu se svými příbuznými vymřel, protože ho překonali savcům podobnější therapsidi.


plovatka bahenní

6. července 2014 v 11:07 | blogplateosaurus |  Měkkýši
První článek v této rubrice byl nezmar hnědý, teď se v této rubrice budu zabývat měkkýši. Popíši asi čtyři nebo pět měkkýšů.

plovatka bahenní

zařazení - měkkýši - plži - plicnatí
potrava: býložravec
velikost 4,5- 6 cm

Plovatka bahenní je sladkovodní plž z čeledi plicnatých. Živí se řasami a vodními rostlinami. V Evropě je to široce rozšířený druh plže. Je hermafrodit a každý jedinec klade vajíčka. Vajíček je 200 - 300. Plovatky žijí 2 - 5 let. Plovatka žije v pomalu tekoucích a stojatých vodách. Patří do čeledi plovatkovití. Plovatka bahenní dýchá vodními plícemi. Jako většina plžů má ulitu. V období sucha jí však hrozí vyschnutí. Proti vyschnutí si vytváří zvláštní záklopku.


kozorožec pyrenejský

5. července 2014 v 17:27 | blogplateosaurus |  Vyhubení živočichové
Poprvé píši do rubriky vyhubená zvířata. O této rubrice jsem již psal v článku novinky na blogu dne 19. června.

kozorožec pyrenejský

Kozorožec pyrenejský je vyhubený poddruh kozorožce. Kozorožec pyrenejský byl vždy ceněnou lovnou zvěří. Intenzivní lov, pytláctví, pastevní konkurence kamzíků, domácích koz a dobytka a především infekční onemocnění, přenášená potravními konkurenty byli hlavní důvody vyhynutí kozorožce pyrenejského. Kozorožec pyrenejský žil na Pyrenejském poloostrově v horách. Měl krátkou srst, která se lišila v závislosti na ročním období. Vyskytoval se v některých částech Francie, Portugalska, Španělska a Andorry. Roku 2009 se vědci pokoušeli kozorožce pyrenejského naklonovat. Klonování se podařilo, ale bohužel kozorožec zemřel sedm minut poté, co byl naklonován.


Vývoj plazů 5/8- mořští plazi

3. července 2014 v 7:23 | blogplateosaurus |  Vývoj plazů

Vývoj plazů 5/8- mořští plazi

První mořští plazi se objevili v permu. Ti však nebyli předchůdci druhohorních mořských plazů. Nejúspěšnějšími mořskými plazi jsou želvy. Želvy žijí jak ve vodě, tak na souši a vznikly v triasu a jsou tu i dnes. O želvách bude v posledním dílu. V triasu žila skupina mořských plazů, jejíž zástupci měli krunýř. S želvami však nebyli příbuzní. Byli to plakodonti. Byli úzce specializovaní, živili se mlži. Nebyli to dobří plavci. Ze všech skupin mořských plazů byli nejméně specializovaní na život v moři. Na konci triasu vymírají. Další skupina triasových mořských plazů jsou nothosauři. Ti nebyli příliš přizpůsobení životu v moři, ale mnohem více než plakodonti. Nejznámějším nothosaurem je nothosaurus. Měřil na délku 3,5 metru. Živil se rybami. Nejmenším nothosaurem a zároveň nejmenším mořským plazem je lariosaurus. Měřil pouhých 60 cm. Nothosauři na konci triasu vymírají. Životu v moři se nejdokonaleji přizpůsobili ichtyosauři. Živili se rybami. Na rozdíl od ostatních mořských plazů měli dokonale rybí tvar. Byli mnohem rychlejší a hbitější než ostatní mořští plazi. Avšak nedokázali vylézt na souš. Jak se tedy rozmnožovali? U dnešních kytovců se také vyvinul rybí tvar těla. Kytovci jsou placentální savci a rodí živí a hodně vyvinutá mláďata. Ichtyosauři však jsou plazi. V současnosti žijí plazi, kteří vejce nekladou. Živorodými jsou mnohé druhy scinků, ještěrka živorodá a vejcoživorodá je také zmije. Ichtyosauři byli živorodí. Díky tomu nemuseli vylézat na souš klást vajíčka a tak mohli mít dokonale rybí tvar. Zlatý věk ichtyosaurů je jura. Ichtyosauři nebyli vrcholoví predátoři v oceánu. Žili tam také plesiosauři, ti měli dlouhé krky a živili se rybami. Jejich zlatým věkem je jura a počátek křídy. Poslední plesiosauři žili na konci křídy. Jedním z posledních plesiosaurů byl elasmosaurus. Největší predátoři oceánu byli pliosauři. Neměli příliš dlouhý krk, ale měli mnohem delší hlavu a mnohem silnější stisk čelistí. Nedávno byl na Špicberkách objeven nový druh pliosaura. Byl 15 metrů dlouhý. Vážil 45 tun. Měl velice silný stisk čelistí. Byl to vrcholový predátor moře svrchní jury. Ve svrchní křídě pliosaury na vrcholu potravního řetězce vystřídali mosasauři. To byli blízcí příbuzní varanů a proto o nich bude až v posledním dílu.Pliosaurus loví plesiosaura:

Příští díl bude o pterosaurech. Koncem příštího týdne začne zcela nový seriál. Bude o tom, jak se různé skupiny strunatců vracely do vody.

Nový prehistorický park 5 : výprava do jury 3/3

2. července 2014 v 8:01 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park

Nový prehistorický park 5 : výprava do jury 3/3

Nigel promýšlí, jak chytit stegosaury. Okolo Nigela jsou tři stegosauři. Zatím v Prehistorickém parku se z vajec již klubou mláďata paralititana. Bob pro ně přichystal výběh. Zatím jsou malá, tak bude ideální, ale časem bude muset být předělán. Bob se vrací k plánu na postavení výběhu pro allosaura. Allosaurus se ve svém provizorním výběhu začíná zklidňovat. Bob jde nakrmit carcharodontosaury. Samec a samice carcharodontosaura se nesnesou, proto musí být stále odděleni. V období jury si tři stegosauři pochutnávají na nízké vegetaci. Nigel promýšlí, jak je chytí, ale má to jeden háček. Stegosauři jsou v údolí. V tom údolí začíná být mlha a velice špatná viditelnost. Pátrání v mlze je velice riskantní. Proto musí Nigel se svým týmem údolí opustit. Nahoře je viditelnost mnohem lepší. Nigel jede pozorovat stádo camarasaurů. Je to velké stádo. Camarasaurus vážil dvacet tun. Nak onci stáda je nedospělý jedinec vážící asi okolo deseti tun. V tu chvíli na něj skočil allosaurus a jde mu po zádech. Kousl ho a vyrval z něho velký kus masa a tak to udělal ještě dvakrát a utekl. Mladý camarasaurus ztratil mnoho krve.

Camarasaurus:
Allosaurus se za ním plíží. Nigel jede pátrat po stegosaurech. Když jede směrem, kde byli, tak vidí, jak mladý a velmi zraněný camarasaurus padá k zemi a allosaurus číhá za stromem. Nigel konečně vjíždí do údolí. Naštěstí už není mlha. Po pár minutách našel stegosaury. Snaží se je nalákat do časového portálu. Je již osm hodin večer a začíná se smrákat. Nigel musí jednat rychle. Je odhodlaný stegosaury chytit do západu slunce. Nastavuje časový portál.Láká do něj stegosaury. Náhle přichází nečekaná komplikace. Nigel je jen kilometr od oceánu a je v nízko položené oblasti. Zaslechl podivné zvuky. Chystá se ohromná tsunami. Nigel si všimne valící se vody. Nigelovi zbýbá jen minuta. Stegosauři vycítili nebezpečí a prchají. První vběhl do časového portálu a za ním další dva stegosauři. Nigel a jeho tým proběhli pár sekund před tsunami. Stegosauři jsou v provizorním výběhu. Další den je ošetřovatelé přesunuli do jejich výběhu. Stegosauři jsou tři. Jeden je dospělý třítunový jedinec. Další dva stegosauři jsou dospívající jedinci o hmotnosti jedné a půl tuny. V novém výběhu jsou paralititaní mláďata. Bylo 21 vajec. Vylíhlo se 18 mláďat. Ostatní vejce jsou stále v inkubátoru. Stegosaurům se daří v jejich novém výběhu. Jsou krmenu rostlinami. V přírodě se stegosauři živili rostlinami, jenž rostli při zemi. Těmi se živí i tady. Tato strava jim svědčí. Mezitím se Bob vrací do horní částí parku, aby pokročil ve výběhu pro allosaura. Za několik dnů bude výběh pro allosaura postavený a allosaurus bude ve svém výběhu.

V příští výpravě se Nigel vypraví 200 tisíc let zpět v čase do čtvrtohorní Austrálie, aby zachránil sedmimetrového varana.

Nový prehistorický park 5 : výprava do jury 2/3

1. července 2014 v 7:20 | blogplateosaurus |  Nový prehistorický park

Nový prehistorický park 5 : výprava do jury 2/3


Nigel nastavuje časový portál. Stádo camptosaurů se žene přímo za ním. Za camptosaury se žene allosaurus. Camptosauři vbíhají přímo do časového portálu. Proběhlo jich tam šest. Do časového portálu běží také allosaurus. V Prehistorickém parku přibyly další dva druhy dinosaurů. Ale má to jeden háček, protože allosaurus vběhl do časového portálu ve stejnou chvíli jako stádo camptosaurů. Bob pochopí, že je to masožravec a na poslední chvíli camptosaury od allosaura oddělí. Allosaura uspal. Camptosaury dal do výběhu. S allosaurem je však problém.
allosaurus:

V prehistorickém parku není výběh, ze kterého by se allosaurus neproboural. Je jen jeden, ale ten je připraven pro stegosaury. Proto musí být allosaurus poměrně dlouho v provizorním výběhu. V období jury zapadá slunce. Nigel a jeho tým jsou poměrně spokojeni s prvním dnem této výpravy. Chytili totiž dva druhy dinosaurů. Jdou spát, to je však nebezpečné. Budou spát v lese. Postaví si tábor. Okolo tábora mají bezpečnostní kamery, které zapípají vždy, když se něco pohne. Zapípají velice hlasitě. Nigel si k sobě dal velké kameny a klacky, aby mohl odehnat menší predátory. V hluboké noci bylo velice ticho, když náhle přístroj zapípal. Nigel se vzbudil. ,, V lese jsou někteří dinosauři´´ . Jsou 100 m daleko, ale přibližují se. Když se přiblíží, , tak Nigel pozná, že jsou to masožravci. Naštěstí nejsou příliš velcí. Jsou tam dva. Patří k rodu ornitholestes. Je to patnáct kilogramů vážící masožravý dinosaurus, který se živí drobnými obratlovci. Stačilo zařvat a drobný masožravec rychle unikl. Ornitholestes je na blízku a loví drobné savce. Snad pro Nigela a jeho tým nepředstavuje nebezpečí.
ornitholestes:
Dalšího rána Nigel a jeho tým vyráží pátrat po stegosaurech. Dlouhé hodiny nic nenachází. Jediní dinosauři, které vidí, je ohromné stádo dvacetitunových camarasaurů. Pak vidí velmi hladového ceratosaura. Ten se rozběhl za autem. Nigel se snaží auto nastartovat, ale ceratosaurus je těsně za ním. Nakonec Nigel auto nastartoval. Ceratosaurus Nigelovi takřka dýchá na záda. Naštěstí není tak rychlý jako džíp. Pak Nigel nachází na zemi krev. Jede po krvavé stopě. Po okolí běhají malí masožravci rodu ornitholestes. Jede za krvavou stopou. Pak uslyší strašný řev. Poté vidí smečku ceratosaurů. Všichni ceratosauři jdou jedním směrem - přímo za řevem. Pak vidí allosaura, jak leží na zemi a krvácí. Nedokáže se zvednout. Nigel neví, co mu způsobilo toto zranění. Ceratosauři se již scházejí k hostině. Pak Nigel zahlédl stegosaura. Nigel už ví, jak to celé bylo. Allosaurus bezhlavě zaútočil na těžce obrněného stegosaura a ten se bránil. Útočícímu allosaurovi uštědřil ránu bodci na konci ocasu.

allosaurus po souboji se stegosaurem:

Tato ráno byla tak prudká, že allosaurovi probodla obratel a allosaurus začal krvácet. Což je smrtelné zranění. Nedokázal se zvednout a z vrcholového predátora se stává potrava pro menší predátory. Ti by si od něj normálně drželi veliký odstup, ale i teď si musí dávat pozor. Jeden z ceratosaurů si myslel, že allosaurus je mrtvý. Ale ještě není, ceratosaura uchopil do čelistí a zabil ho. Ostatní ceratosauři se stáhli. Ale až allosaurus zahyne, tak se vrátí. Teď Nigel vymyslel plán, jak chytí stegosaura.