Fauna mezozoika

Beelzebufo

3. února 2015 v 14:56 | blogplateosaurus
Beelzebufo byla gigantická pravěká žába. Žila v období svrchní křídy před 70 miliony let na území Madagaskaru. První objevy tohoto rodu byly uskutečněny již v roce 1993 v souvrství Maevarano, ale popsána byla až roku 2008. Beelzebufo byla dlouhá zhruba 40 centimetrů a vážila zřejmě 4 kilogramy. V té době byl Madagaskar odtržen od kontinentů, ale byl stále spojený s Indií uprostřed oceánu, ale přesto tam žilo mnoho druhů dinosaurů. Beelzebufo byla zřejmě suchozemskou žábou, což znamená, že znala dinosaury. Velcí draví dinosauři pro ni představovali nebezpečí, ale je možné, že mláďata dinosaurů končila v jejím žaludku. Vzhledem k rozměrům této žáby a její masivní a široké tlamě je dost možné, že spíše než hmyz lovila menší obratlovci, včetně mláďat dinosaurů. Je dokonce možné, že si troufla i na dospělce extrémně malých druhů dinosaurů. Obývala suché oblasti. Tělo měla kryté silnými strukturami připomínajícími šupiny.

saurosuchus

30. listopadu 2014 v 8:32 | blogplateosaurus
název: saurosuchus
období : svrchní trias před 231,4 miliony let
délka: odhady od 6 do 9 metrů
výskyt: Jižní Amerika
potrava : masožravec
zařazení: živočichové, strunatci, obratlovci, sauropsidi (méně vedečtěji "plazi"), archosauria, paracrocodylomorpha. loricata, ( "rauisuchia")

Saurosuchus byl obrovský dravec z období svrchního triasu a byl vrcholovým predátorem doby před 231,4 miliony let na území Argentiny. Jeho nejbližšími žijícími příbuznými jsou krokodýli. Jeho kořistí se stávali všichni možní živočichové jako therapsidi, jiní archosauři včetně prvotních dinosaurů. Saurosuchus pravděpodobně měřil na délku okolo sedmi metrů, ale je možné, že měřil až 9 metrů. Tělo měl podobně jako krokodýli kryté osteodermy. Saurosuchus byl největší pozemní predátor období triasu. Nebyl ale tak rychlý jako třeba prvotní dinosauři, proto na ně zřejmě útočil ze zálohy. Pravděpodobně mohl ulovit jakéhokoliv tvora, kterého potkal. Saurosuchus byl vědecky popsán roku 1959.
Dnes tu bude ještě jeden článek.

liopleurodon

29. října 2014 v 9:15 | blogplateosaurus
délka: pravděpodobně až 6,39 m, obvykle méně
období : střední až svrchní jura před 162-150 miliony let
zařazení: strunatci-obratlovci-sauropsidi (podle nepřirozené taxonomie plazi)-diapsida- sauropterygia- plesiosauria-pliosauroidea

potrava: masožravec

Liopleurodon byl, navzdory hojně rozšířené fámě, středně velký, dravý pliosauroid, který žil v období střední a svrchní jury. Liopleurodon žil v Evropě, kterou tehdy tvořilo především moře. Jeho kořistí byli ryby, mořští příbuzní krokodýlů (i když ti ho mohli také zranit), ichtyosauři (i když ti větší pro něj zřejmě představovali konkurenci), amoniti a další mořští živočichové. Liopleurodon patřil k větším dravcům tehdejšího oceánu, ale nebyl ve své době největším predátorem. Zřejmě byl menší než cryptoclidus, nevíme jaké potravní vztahy s ním měl, ale je jasné, že tito dva členové skupiny plesiosauria lovili mláďata toho druhého. Liopleurodon měl mnohem mohutnější lebku, zatímco cryptoclidus byl zřejmě o něco větší. Měl pravděpodobně výborný čich. Liopleurodon nepatří mezi dobře prozkoumané živočichy a jeho velikost není jasné. Dříve se myslelo, že měřil okolo deseti metrů. Nová studie prokázala délku druhu liopleurodon ferox, což je největší druh rodu liopleurodon, 6,39 metru. Ostatní druhy tohoto rodu byli zřejmě o něco menší. Nejblíže pravdě je asi, že měřil 5-7 metrů. V seriálu Putování s dinosaury a na něj navazující Monstra pravěkých oceánů byl líčen jako největší predátor všech dob vážící 150 tun a měřící 25 metrů, což je ale naprostý nesmysl.

mosasaurus

11. října 2014 v 8:29 | blogplateosaurus
délka: 12 metrů, největší jedinci možná až 18 metrů
období : svrchní křída před 70-66 miliony let
zařazení: strunatci-obratlovci-sauropsidi (podle nepřirozené taxonomie plazi)-diapsida- šupinatí- varanoidea-mosasauridae
potrava: masožravec

Mosasaurus byl obří dravec příbuzný varanům a korovcům. Je to jeden z největších členů čeledě mosasauridae. Jeho hmotnost možná činila 8-15 tun, ale nevím to jistě, jelikož tato informace možná pochází z nedůvěryhodného webu. Byl to vrcholový predátor oceánu posledních čtyř milionů let svrchní křídy. Mosasaurus je pravděpodobně největším ještěrem všech dob (ještěry myslím pouze ještěry, nikoliv však všechny plazy). Do rodu mosasaurus patří pět nepochybných druhů, i když zhruba před sto lety bylo do tohoto rodu řazeno mnoho druhů, které ve skutečnosti patří do jiných rodů. Měl dva páry ploutví a ocasní ploutev. Spolu se svými příbuznými to byl vrcholový predátor oceánu konce svrchní křídy. Nemáme sice o tom důkazy, ale je pravděpodobné, že mosasauridi rodili živá mláďata, jelikož byli dobře přizpůsobeni životu v moři. Mosasaurus měl silný skus čelistí a v čelistech měl ostré zuby, byl to dobrý plavec. Mosasaurus je větší než takřka všichni současní draví živočichové, jen vorvaň který je o několik metrů delší, ale hlavně asi čtyřikrát těžší, je větší než mosasaurus. Mosasaurus lovil všechny možné mořské živočichy, například lovil mořské plazi ze skupiny plesiosauria, jako byl například elasmosaurus, který se živil rybami a byl stejně dlouhý jako mosasaurus, ale asi šestkrát lehčí. Kořistí mosasaura se také stávali velké ryby, žraloci a obrovské želvy, jako byl například archelon. Mosasaurus byl objeven v Nizozemsku roku 1764. Někteří vědci si mysleli, že se jedná o krokodýla, jiní ho považovali za delfína či vorvaně, dnes je nepochybné, že je to ještěr příbuzný varanům. Kromě západní Evropy byly jeho pozůstatky vykopány také v Severní Americe. Mosasaurus vyhynul stejně jako všichni členové čeledě mosasauridae při hromadném vymírání na konci křídy, které mimo jiné ukončilo vládu dinosaurů a odehrálo se před 66 miliony let.

deinosuchus

30. července 2014 v 9:30 | blogplateosaurus

deinosuchus

délka: nejistá, pravděpodobně okolo 15 metrů
hmotnost: nejistá, pravděpodobně okolo 8 tun
období : svrchní křída
řád: krokodýli
potrava: masožravec

Deinosuchus je obrovský pravěký aligátor, který žil v období svrchní křídy. Od jeho dnešních příbuzných se liší velikostí. Byl to jeden z největších a možná úplně největší zástupce skupiny crocodylomorpha všech dob. Jeho velikost není zcela jasná, protože nebylo nalezeno mnoho kostí tohoto obrovského predátora, avšak známe kompletní lebku deinosucha. Právě díky nalezené lebce se o deinosuchovi zjistilo mnohé. Deinosuchus byl rozhodně větší, než největší současní krokodýli a dosahoval délky minimálně osmi metrů. Pravděpodobně byl výrazně větší než osm metrů, je možné, že měřil 12 metrů a vážil přes 7 tun. Ale deinosuchus možná byl ještě větší, nejčastější teorie o deinosuchovi je, že byl dlouhý 15 metrů a vážil 8-9 tun. Existuje teorie, že největší jedinci měřili na délku i přes 18 metrů a vážili přes 10 tun. Ale v případě správnosti jakékoliv z těchto teorií byl deinosuchus obrovský krokodýl. I na svou délku byl těžký. Této ohromné velikosti dosáhl díky tomu, že rostl mnoho let. Stejně jako u jeho rozměrů ani jeho růst není přesně znám. Je možné, že Deinosuchus dosáhl dospělé velikosti až ve 35 letech a délka jeho života přesahovala 50 let. Deinosuchus měl velice mohutné čelisti, což znamená, že měl velice silný skus. Sice to není jisté, ale je to velice pravděpodobné, že měl skus čelistí silnější než jakýkoliv dinosaurus (i než tyrannosaurus). Je nepochybné, že dokázal drtit kosti a jediné zakousnutí do kořisti bylo smrtící. Již dlouho se předpokládalo, že deinosuchus lovil dinosaury, ale až v roce 2002 to bylo zcela zjištěno. Byli nalezeny koprolity (zkamenělý trus), díky kterému definitivně víme, že jeho kořistí byli dinosauři, a nejen malí, ale i druhy které vážily několik tun jako byli např. parasaurolophus, či kritosaurus. Lovil podobně jako jeho dnešní příbuzní, číhal ve vodě a útočil na dinosaury, kteří se šli napít. Pokud byl prohřátý, tak mohl zaútočit velice rychle. Měl krátké přední končetiny, takže je zdřejmé že po souši rychle neběhal a ze souše neútočil, protože by mu stejně kořist utelka. Ačkoliv se často porovnává s tyrannosaurem, tak k souboji deinosuchus vs tyrannosaurus nemohlo nikdy dojít, protože deinosuchus žil před 80-73 miliony lety, zatímco tyrannosaurus žil zhruba před 68-65,5 miliony let. Mohlo však dojít k souboji mezi deinosuchem a příbuznými tyrannosaura, konkrétněji s daspletosaurem nebo gorgosaurem. Deinosuchus patří mezi aligátory. Před 73 miliony let vymírá. Deinosuchus byl v prehistorickém parku a krátce v dokumentu svět po dinosaurech.

Přehled savců z dob dinosaurů

26. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus

Přehled savců z dob dinosaurů

Savci žili více než 150 milionů let ve stínu dinosaurů. Takřka vždy byli malí.Byli to noční živočichové. Kdybych psal jednotlivé popisy druhohorních savců, tak by byly poměrně krátké. Proto jsem se rozhodl, že popisy více druhů druhohorních savců spojím a dám je dohromady

Adelobasileus
Délka: 10 cm
Potrava: hmyz
Výskyt: Severní Amerika
Období: trias
Adelobasileus je jeden z nejstarších známých pravých savců. Svá mláďata již krmil mateřským mlékem. Mateřské mléko je velice výživná potrava a mláďata tak rychle rostou. Adelobasileus kladl vajíčka. Byl to noční živočich a ve dne se schovával v norách. Stával se kořistí prvních dinosaurů.

Vačnatci
První savci kladli vajíčka. Ptakopyskové a ježury kladou vajíčka dodnes. Na počátku křídy se objevila nová vývojová větev savců. Jsou to vačnatci. Ti porodí embryo. Australští vačnatci ho nosí ve vaku. Jihoameričtí vačnatci neboli vačice nemají vak tak vyvinutý. Jedním z nejstarších vačnatců je spodnokřídový sinodelphys. Kvůli časnému porodu musí vačnatcům lebka dříve zkostnatět. To neumožňuje příliš velký mozek. Mláďata vačnatců jsou velice háklivá na choroby.

Placentálové
Placentálové rodí mláďata v pokročilém stádiu vývoje. Dnes mezi ně patří více než devadesát procent druhů savců. Svá mláďata uvnitř mateřské dělohy vyživují placentou.Nejstarším známým placentálem je juramaia. Ta se živila hmyzem a jako všichni tehdejší savci byla malá. Na konci křídy žil placentál purgatorius. Purgatorius byl rovněž drobný. Byl blízký příbuzný primátů a tan. Je možné, že to byl předchůdce primátů.

Repenomamus
Potrava: masožravec
Délka: i přes jeden metr
Hmotnost: 15 až 20 kilogramů
Období: spodní křída
To je rekord mezi druhohorními savci. Je to největší známý druhohorní savec. Repenomamus se neživil hmyzem. Živil se drobnými obratlovci. Byl to predátor. Bylo zjištěno, že pojídal mláďata dinosaura rodu psittacosaurus. Neví se s jistotou, jestli nepojídal jen jejich mršiny, ale je pravděpodobné, že dokázal ulovit mládě dinosaura. Tento savec patřil do řádu triconodonta.

Archelon

16. června 2014 v 20:48 | blogplateosaurus

Archelon

Hmotnost : přes dvě tuny
Období : svrchní křída
Místo : oceány
Skupina : želvy

Archelon je největší známá želva , jaká kdy žila . Na délku měřil jako slon a vážil přes dvě tuny.Pravděpodobně to byl všežravec . Živil se rostlinami a také živočichy Ostré čelisti mu mohly pomoci rozevřít schránku amonitů. Vracel se na souš klást vajíčka . Je to příbuznýdnešních karet a kožatek . Největší současná želva je kožatka velká , ta váží okolo 600 kilogramů , maximálně do tuny . Archelon byl minimálně takřka třikrát tak velký než je kožatka velká . Vědci předpokládají, že se dožil i více, než 100 let. Zkameněliny tohoto rodu byly objeveny zejména na území Jižní Dakoty a Wyominguu v USA . Na konci křídy po dopadu meteoritu vymírá . Vyhynula většina mořských plazů , ale želvy přežily . Obři jako archelon vyhynuli . Je možné , že archelon byl schopen částečně udržovat tělesnou teplotu jako kožatka velká .

placerias

13. května 2014 v 14:05 | blogplateosaurus

placerias


Velikost - 3,5 m , 1 tuna


Období - svrchní trias

Výskyt - jižní polokoule

Potrava - býložravec

Skupina - synapsidi - therapsidi - dicynodontiDicynodonti byla početná skupina therapsidů. Vznikli koncem permu a vyhynuli koncem triasu . Placerias byl jeden z největších a posledních zástupců této skupiny . V té době bylo sucho , vedro a málo kyslíku . Placerias byl na život v poušti přizpůsoben . Měl krátké kly , které používal k vyhrabávání hlíz . Placerias žil ve stádech .V jeho době již existovali první dinosauři . Ti byli mnohem menší a lehčí než placerias. Dinosaurů se dospělý placerias bát nemusel . Jeho nepřítelem byl postosuchus . Druh archosaura , který měřil až 5m. Placerias byl v Putování s dinosaury v prvním díle Nová krev .

 
 

Reklama

Rubriky