Fauna paleozoika

Diadectes

10. prosince 2014 v 15:02 | blogplateosaurus
název: diadectes
délka: 1,5-3 m
potrava: býložravec
výskyt: Severní Amerika
období: raný perm před 290-272 miliony let
zařazení: živočichové, strunatci, obratlovci, tetrapodi, reptiliomorpha, diadectidae

Diadectes byl poměrně velký mohutný a býložravý tetrapod. Tradičně je řazen mezi obojživelníky, ale má mnohem blíže k amniotům ("plazi", ptáci, savci) než k dnešním obojživelníkům. Byl to býložravec žijící v období permu. Měl více tipů zubů, které připomínali stoličky a řezáky. Byl schopen se živit tuhou vegetací, stejně jako měkkou. Diadectes byl především suchozemský tvor, proto však musel čelit predaci mnoha synapsidů. Proti menším byl imuní díky své velikosti a mohutnosti, ale ti větší (např.dimetrodon) ho zřejmě mohli ulovit. Diadectes byl popsán Americkým paleontologem Edwardem Drinkrem Copem roku 1878. Diadectes nemohl být předchůdcem amniotů, jelikož ti se vyvinuli zhruba 22 milionů let předtím, než žil diadectes. Předchůdcem amniotů byl zřejmě nějaký tvor, který byl diadectovi podobný.

hyneria

6. listopadu 2014 v 13:30 | blogplateosaurus
zařazení: strunatci, obratlovci, nozdratí, tetrapodomorpha, tristichopteridae
délka: 2-5 metrů (většinou 3-4 metry)
hmotnost: asi dvě tuny
potrava: masožravec
období: svrchní devon před 360 miliony let
nálezy: Severní Amerika (Pensylvánie)

Hyneria byla velkým, vodním obratlovcem. Tradičně je řazena k rybám, ovšem má mnohem blíže všem suchozemským obratlovcům, než k jakékoli dnešní "rybě". Hyneria patří do skupiny nozdratých, kam patří také latimérie, bahníci a suchozemští obratlovci neboli tetrapodi. Hyneria byla velký dravec, byla dlouhá okolo tří nebo čtyř metrů, maximálně pět metrů. Podobně jako i mnoha jiných pravěkých dravců, bývá i velikost hynerie někdy zveličovaná. Hyneria patřila k vrcholovým predátorům své doby. Ovšem proti největším druhům placodermi rodu dunkleosteus byla poměrně bezbranná. Je možné, že kromě žaber dýchala také plicními vaky. Měla poměrně silné prsní ploutve, a proto je možné, že se dokázala pohybovat i v mělké vodě. Za kořist jí sloužili "ryby", paryby a možná první "obojživelníci". Hyneria vyhynula jeden milion let předtím, než skončilo období devonu.
zub hynerie:

edaphosaurus

27. září 2014 v 18:59 | blogplateosaurus
délka : až 3,5 metru
hmotnost : přes 300 kilogramů
zařazení - synapsida - edaphosauridae
potrava : býložravec
období : svrchní karbon- střední perm před 303-270 miliony let
nálezy : Usa, Německo, Česká republika

Edaphosaurus je velký, býložravý synapsid. Nejbližší příbuzní edaphosaura jsou savci, i když se jedná o příbuznost velice vzdálenou. Stejně jako savci totiž edaphosaurus patří mezi synapsidy. Edaphosaurus patří mezi nejúspěšnější, kdy žijící rody živočichů, protože žil minimálně 33 milionů let. Raní zástupci rodu edaphosaurus žili na konci karbonu a svět sdíleli s obrovským hmyzem a dalšími obřími členovci, zatímco nejmladší zástupci rodu edaphosaurus žili vedle nejstarších therapsidů. Edaphosaurus měřil až 3,5 metru a vážil přes 300 kilogramů. Nohy měl vybočené z boků, což značí, že se savci není příliš příbuzný a pravděpodobně byl studenokrevný. Na zádech měl trnové výběžky, které vytvořily plachtu. Otázkou je, k čemu edaphosaurus plachtu používal. Existuje mnoho teorií. Jednou z teorií je maskování, je možné, že plachta měnila barvu a edaphosaurus tak mohl splynout s prostředím a bylo těžké ho zahlédnout. Další teorie hovoří o zastrašování predátorů a konkurentů při boji o páření a také k vábení samic. Někteří paleontologové si myslí, že plachta byla pod kůží a sloužila jako tukový hrb velblouda. Dříve byla populární teorie, že plachta sloužila k termoregulaci, existují však důkazy, které jsou proti této teorii. Podobnou plachtu měli i někteří dinosauři ( například spinosaurus) a dinosauři byli s pravděpodobností na 95% teplokrevní (teplokrevnosti dinosaurů se také budu věnovat v nějakém článku). Navíc mnoho nových analýz prokázalo, že edaphosaurovi nesloužila plachta k termoregulaci. Většina vědců si dnes myslí, že sloužila buď k zastrašování či maskování. Dospělý edaphosaurus byl díky své velikosti imunní vůči většině predátorů, ale někteří predátoři jako například dimetrodon dokázali ulovit i dospělého edaphosaura. Edaphosaurus byl kromě USA a Německa nalezen také v České republice a to v Nýřanech u Plzně a v dole Kukla na Moravě. Edaphosaurus před 270 miliony let vyhynul, zřejmě kvůli konkurenci pokročilejších synapsidů ze skupiny therapsida.

dunkleosteus

31. srpna 2014 v 9:15 | blogplateosaurus
délka: až 10 metrů
hmotnost: až 3,6 tuny
zařazení: placodermi
potrava: predátor
období : pozdní devon před 380-360 miliony let
nálezy: Severní Amerika, Polsko, Maroko, Belgie

Dunkleosteus je obrovský vrcholový predátor svrchního devonu. Navzdory vzhledu to není ryba. Je to placoderma. Placodermi jsou dnes již vyhynulá skupina vodních obratlovců pokročilejších než paryby, ale primitivnějších než ryby. Známe celkem deset druhů rodu dunkleosteus. Nejmenší měl na délku pravděpodobně jeden metr. Ten největší, tedy dunkleosteus terrelli, měřil 10 metrů a vážil 3,6 tuny. Dunkleosteus neměl zuby, ale ostré kostěné desky, které vytvářely strukturu jako zobák. Dokázal vyvinout skus čelistí až o síle 7400 Newtonů. Na dunkleosteovi je zvláštní také to, jak rychle dokázal otevřít čelisti. Čelisti se otevřely během 20 milisekund a celý proces stisku trval 50-60 milisekund. Dunkleosteus měl celé tělo pokryté pancířem. Proto byl dunkleosteus pomalý plavec a svou kořist přepadal ze zálohy. Kořistí dunkleostea byly jiné placodermi, primitivní paryby příbuzné dnešním žralokům a rejnokům a různé ryby. Na konci devonu dunkleosteus vyhynul.

tiktaalik

7. srpna 2014 v 9:35 | blogplateosaurus
zařazení : lalokoploutví
období: svrchní devon
potrava: ryby

Přestože byl tiktaalik stále ryba, tak byl příbuznější tetrapodům (obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům) než ostatním rybám, proto bývá často řazen k obojživelníkům. Tiktaalik žil v mělkých mořích, jezerech a řekách, kde lovil jiné ryby. Dýchal žábrami i plícemi a uspořádání jeho ploutví bylo odlišné od současných ryb. Hřbetní ploutev neměl, ocasní ploutev byla spíše již ocas. Měl jen břišní a řitní ploutve, které již připomínaly končetiny. Uspořádání kostí se u tiktaalika začíná podobat tetrapodům. Oči měl na vrcholu hlavy. Jeho fosílie byli nalezeny na Ellesmerově ostrově u Kanady v roce 2004. Tiktaalik byl rychlý plavec, jehož kořistí byli menší ryby, avšak také se mohl stát kořistí větších ryb. Proti těmto větším rybám se nemohl bránit avšak měl jeden způsob, kterým si mohl zachránit život. Jeho ploutve byly velice silné a je pravděpodobné, že se dokázal pohybovat po souši. Rozhodně se na souši rychle nepohyboval, ale jeho nepřátelé se tam nedokázali pohybovat vůbec. Existuje sice teorie, že některé dravé ryby z té doby se mohly také pohybovat po souši, ale není příliš pravděpodobná a i kdyby to dokázaly, tak jen velice pomalu. Po souši se pohyboval takzvaným odpichováním od povrchu souše. Tato schopnost má ještě jednu výhodu. Když vyschne jezero, většina ryb umírá, avšak tiktaalik se mohl přesunout do jiného jezera. Byl v dokumentu Triumf obratlovců a také v v Armagedonu zvířecí říše. Tiktaalik nebo nějaký jeho blízký příbuzný je předkem všech pozdějších obratlovců.

Dnes bude ještě jeden článek.

dimetrodon

7. července 2014 v 20:02 | blogplateosaurus

dimetrodon

délka: 3,5 m
hmotnost: okolo 200 kg
období: spodní perm
zařazení: pelykosauři
potrava: masožravec

Dimetrodon je pelykosaur z doby před 280-265 miliony let. Byl to jeden z tehdejších vrcholových predátorů. Dimetrodon má blíže k savcům než k současným plazům, ale nohy měl vybočené do stran jako ještěři. Proto to nebyl příliš rychlý běžec. Lovil tak, že se snažil stádo býložravců překvapit z nějakého úkrytu, pak nečekaně vyběhnout a nějakého býložravce chytit do čelistí. V tlamě měl dimetrodon plno ostrých, zašpičatělých zubů, vhodných k zabíjení kořisti. Důkazem, že je dimetrodon příbuzný se savci, je jeho chrup. Chrup dimetrodona má blíže k chrupu savců, než k chrupu plazů. Dimetrodon vážil okolo dvouset kilogramů. Lovil jiné pelykosaury a další plazy. Není příliš pravděpodobné, že si dokázal udržovat stálou tělesnou teplotu. Důkazem je plachta na hřbetě, která sloužila k termoregulaci. Když se chtěl dimetrodon zahřát, tak plachtu natočil ke slunci, když se chtěl zchladit, natočil se k mírnému chladnému vánku .To značí, že k savcům měl ještě hodně daleko. Jediným tvorem, který mohl dimetrodonovi konkurovat, byl sphenacodon. Spolu se svými příbuznými vymřel, protože ho překonali savcům podobnější therapsidi.

Meganeura

20. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus
Meganeura


Rozpětí křídel : okolo 75 cm

Období : karbon

Potrava : masožravec

Klasifikace : hmyz - pravážky


Meganeura je největším známým nelétavým hmyzem jaký kdy žil . I když se od současných vážek příliš neliší , nepatří do řádu vážek , ale do řádu pravážek . Zdržovala se v pralesích u vodních ploch, kde lovila bezobratlé živočichy a možná i menší obojživelníky . Byla nalezena na mnoha místech Evropy včetně České republiky .Do těchto rozměrů dorostla díky vysokému obsahu kyslíku v atmosféře . Dva páry svých křídel vyztužených žilkami nemohla složit, měla 6 článků a bystré mnohočetné oči. Její larvy , stejně jako u vážek , žily ve vodě . Larvy byly rovněž dravé . Meganeura patřila k prvním kolonizátorům v ovzduší . Když na konci karbonu začaly tropické deštné lesy ustupovat , tak meganeura vyhynula . Byla v mnoha dokumentech . Byla v druhém a zároveň posledním dílu dokumentu První život , také byla v Prehistorickém parku a v Putování s pravěkými monstry .

gorgonops

5. června 2014 v 12:00 | blogplateosaurus

gorgonops


Velikost - 2 m


Období - svrchní perm

Potrava - masožravec

Skupina - synapsidi - therapsidi - gorgonopsia


Gorgonops byl středně velký zástupce své čeledi . Ačkoliv v mnohých dokumentech to bylo uvedeno jinak , gorgonops ve skutečnosti měřil do dvou metrů . Avšak jiní zástupci jeho čeledě měřili až do čtyř nebo dokonce pěti metrů . Gorgonops byl pokročilý therapsid . To znamená , že je příbuznější savcům než plazům . Pravděpodobně ještě neměl srst .


Špičáky měl dlouhé asi 15 centimetrů a dá se tak u něj pozorovat první šavlozubý způsob lovu . Gorgonops žil před 255 - 250 miliony let . Jeho obrovské špičáky se však mohly zlomit , zvlášť při lovu pareiasaurů . Je pravděpodobné , že díky velkým špičákům nedokázal sníst z mršiny mnoho masa . Gorgonopsovi konkurovali jiní predátoři , jako například inostrancevia .Gorgonops byl v dokumentu Zázračná planeta 2 v díle Od vyhynutí ke znovuzrození . Dále byl v Armagedonu zvířecí říše , kde ho však nazvali gorgonopsian . V Putování s pravěkými monstry byl pojmenován gorgonopsid . Gorgonops nebyl tím nejvrcholovějším predátorem své doby , ale přesto to byl velmi obávaný predátor . Většina tehdejších zvířat po neustálých výronech lávy vyhynula . Gorgonops nebyl výjímkou .


moschops

21. května 2014 v 12:00 | blogplateosaurus

moschops


Velikost - 5 m


Období - svrchní perm

Výskyt - Afrika

Potrava - býložravec

Skupina - synapsidi - therapsidi - dinocephalové


Mohl vážit až 2 tuny . Moschops byl pravděpodobně velmi těžkopádný . I přes velkou velikost se mohl stát kořistí gorgonopsidů . Žil ve stádech a byl rozšířen po velké části Pangey . Moschops patřil do nejprimitivnější skupiny therapsidů . Měl jen 1 savčí znak - savčí tvar lebky . Měl zpevněnou lebku , aby vydržela prudké nárazy při soubojích o samici . Moschops měl primitivní způsob dýchání , protože v permu rozvinuté dýchání nebylo potřeba . To se mu ale stalo osudným ( stejně jako pro 97 procent tehdejší fauny ) , když přišla nejhorší katastrofa v dějinách živočichů . Moschops byl v dokumentu Zázračná planeta 2 , ve čtvrtém dílu , který se jmenuje Od vyhynutí ke znovuzrození .

pterygotus

10. května 2014 v 11:05 | blogplateosaurus
pterygotus

Velikost - 3 m

Období - silur
Výskyt - Skotsko
Potrava - masožravec
Skupina - hrotnatci - kyjonožci
Pterygotus byl dokonalý dravec . Svou kořist rozdrtil svými klepety . Byl velký jako krokodýl . Byl to největší členovec jaký kdy žil Ačkoliv vypadal jako štír, tak to štír nebyl . Byl to kyjonožec.
Kyjonožci jsou vyhynulou skupinou členovců . Jejich nejbližšími příbuznými jsou ostrorepi
, kteří mají rodokmen velmi starý a jsou tu i dnes , 250 milionů let poté , co poslední kyjonožci vyhynuli . Ostrorepi se za 400 milionů let své existence nezměnili . Pterygotus a další kyjonožci byli vrcholoví predátoři silurského moře . Za potravu jim sloužili trilobiti , ryby . Kyjonožci existovali až do doby před 250 miliony lety . V devonu je na vrcholu potravního řetězce vystřídaly ryby. Pterygotus byl v dokumentu První život a v Putování s pravěkými monstry .

Zítra napíši výsledky soutěže

arthropleura

3. května 2014 v 8:05 | blogplateosaurus

arthropleura

Velikost - délka - 2 m

Období - svrchní karbon
Výskyt - Skotsko , USA
Potrava - býložravec
Skupina- členovci - stonožkovci
Arthropleura měřila až dva metry . Je to největší suchozemský členovec všech dob . Její existence je doložena zachováním stop ve skále v dnešním Skotsku . Zachované fosilní nálezy jsou jen jednoduché, takže přesný vzhled živočicha je neznámý. Arthropleura mnoha dokumentech - např. První život a putování s pravěkými monstry .
model živočicha Arthropleura armata

Žila v rozsáhlých tropických deštných pralesích a nejspíše se živila rostlinami. Éra bezobratlých gigantických rozměrů na konci karbonu končí , kvůli ochlazení a ústupu pralesů. Stonožkovci jako třída klimatické změny přežijí, ale velké druhy jako artropleura mezi nimi nebudou .

Anomalocaris

2. května 2014 v 19:26 | blogplateosaurus
Anomalocaris

Velikost -délka - 1-2 m

Období - střední kambrium
Výskyt - Kanada , Čína , Austrálie
Potrava - masožravec

Skupina - Lobopodia

Anomalocaris byl vrcholovým predátorem kambria . Měřil 70 cm , ale nedávno byl objeven v Číně druh , který měřil až 1,5 m . Mezi tehdejšími živočichy byl obrem . Anomalocaris měl 2 oči , 2 chapadla na chytání potravy . Anomalocaris nemá žádného žijícího příbuzného . Pravděpodobně nebyl příliš zdatný plavec , ale v kambriu to stačilo .Ústa , obklopená kruhem protáhlých destiček byla ve spod hlavy . Oči na stopkách měl na vrcholu hlavy . Jeho častou kořistí byly - opabinia , pikaia , wiwaxia , trilobiti atd. Anomalocaris byl v dokumentu První život .
 
 

Reklama