Recenze

První život (First life)

26. listopadu 2014 v 16:04 | blogplateosaurus
První život, též počátky života je britský dokumentární film televize BBC. Dokument namluvil David Attenborough. V dokumentu často vystupuje a vysvětluje mnoho věcí. První život pojednává o vzniku života, o původu živočichů a jejich následovném vývoji. Dokument využívá moderní technologie, jak na animace živočichů, tak na jejich výzkum. Dokument je velmi zajímavý a velmi informativní. V dokumentu jsou především záběry na fosílie a na výzkum fosílií. Také zde jsou záběry současných zvířat, na nichž Attenborough vysvětluje anatomii živočichů. V dokumentu jsou rovněž ukázány různé pokusy, jako například řezání mořské houby. Kromě Davida Attenborougha v dokumentu mluví i jiní vědci. Tento dokument má dva díly a oba trvají 58 minut.
Mé hodnocení: naprosto úžasný dokument
Chyby: asi žádné nebo jen minimum
1.díl
Tento díl popisuje především vývoj v období prekambria. Na začátku dílu je popsána fosílie charnie. Poté je zde o vzniku života. Dále je zde luštění záhady o tom, proč se koncem prekambria vyvinuli živočichové. Poté je zde popisováno globální zalednění i jeho konec a také to, jak o něm víme. Dále se zde dozvíme o tom, jak se vyvinuli živočichové, co spolu mají společného. Dále jsou zde zkameněliny prvních živočichů a je zde vysvětlen jejich způsob rozmnožování. Poté je zde až do takřka konce popisování živočichovů, kteří byli nalezeni v australském pohoří Ediacara a je zde o jejich výzkumu, pohybu, získávání potravy, rozmožování a dalších věcech. Na konci dílu je zde zkoumána fosílie kambrického červa rodu markuelia.
pravěcí živočichové: charnia, fractofusus, dickinsonia, kimberella, spriggina, funisia, markuelia
2.díl
Druhý díl se věnuje vývoji živočichů v paleozoiku neboli v prvohorách. Značná část dílu se věnuje kambrické explozi a jsou zde popisováni živočichové, kteří byli nalezeni v Burgesských břidlicích, včetně prvního velkého predátora naší planety- anomalocarise. Další část dílu se věnuje trilobitům, dále kyjonožcům. Dále se díl věnuje přechodu členovců na souš. Konec dílu se odehrává v karbonu, kde žili obří stonožkovci a hmyz. Závěr dílu se věnuje strunatcům.
pravěcí živočichové: wiwaxia, opabinia, hallucigenia, anomalocaris, různí trilobiti, pterygotus, aysheaia, pneumodesmus (identifikován jako nejstarší suchozemský živočich), arthropleura, meganeura, pikaia

Svět plazů a obojživelníků (life in cold blood)

30. září 2014 v 18:35 | blogplateosaurus
Svět plazů a obojživelníků je britský dokument televize BBC. Dokument namluvil David Attenborough. V dokumentu často vystupuje a vysvětluje mnoho věcí. Jsou zde používány moderní technologie, včetně termokamery, která ukazuje teplotu těla studenokrevných živočichů. Termokamera je používána především v prvním díle. Dokument se zabývá plazy a obojživelníky. Jsou zde úžasné záběry a mnoho zajímavých informací o současných členech těchto dvou skupin obratlovců. Jsou zde také dodány informace o jejich vzniku a evoluci (v druhém dílu je popsáno, jak asi vznikli obojživelníci, ve třetím dílu je, jak vznikli plazi, ve čtvrtém dílu je, jak hadi ztratili o nohy a v pátém, jak se vyvinul želví krunýř). Je zde řečeno, před kolika miliony let se to stalo. Na konci prvního dílu jsou i záběry na zkameněliny a dinosauří stopy a také animace dinosaurů. Někdy se zde také dozvíte, jak to bylo natáčeno. Jiní živočichové než ti, kterými se dokument zabývá, se zde příliš neobjevují. Výjimkou jsou některé záběry v prvním dílu, ve čtvrtém dílu se občas objeví savci, ptáci nebo korýši, jak je (nebo jejich vejce) loví hadi. V pátém dílu je na chvíli mýval, který se snaží ulovit želvu karolínskou. (ani chvála ani kritika)

Můj názor : Dokument je výborný, plný úžasných záběrů a je v něm mnoho zajímavých informací.
Mé hodnocení : 10/10

Chyby: V tomto dokumentu je jen jedna chba, která je v prvním díle. David Attenborough, zde říká, že kožatka velká váží až jednu a půl tuny, ve skutečnosti největší doložená hmotnost je 932 kilogramů.
1. díl -Cold blooded truth (Pravda o studenokrevnosti)
Tento díl je úvod do celé série a pojednává o tom, jak se plazi a obojživelníci vypořádali s tím, že jsou studenokrevní, nebo přesněji, jak se vypořádali s tím, že mají proměnlivou tělesnou teplotu. Na začátku jsou mořští leguáni z Galapág. Je zde popsáno, jak se ráno zahřejí, ale poté když se v mělkém moři pasou na řasách, tak rychle vychladnou. Poté se zde objeví leguánek pestrý na různě prohřátých kamenech. Na tom nejprohřátějším je samec a u něho je největší množství samic, poté je uskutečněn pokus a kameny samce u kterého je nejvíce samic, jsou předány jinému samci a samice ihned běží k jinému samci, protože u něj se nejlépe vyhřejí. Dále zde je ještěrka lilfordova a je zde ukázáno, jak se vyhřívá. Poté je zde ukázán den želvy trojúhelníkovité, ráno vylézá a vyhřívá se a přitom jí, poté je velké horko a jde se schovat a večer samci bojují o samice, aby se s nimi mohli pářit. Ještěři jsou z pochopitelných důvodů mnohem zranitelnější než želvy a někteří se při vyhřívání musejí schovávat, například když se vyhřívá ropušník sluneční, tak ze země má vystrčenou jen hlavu a kruhochvost štítnatý žije ve velkých koloniích a proto brzy odhalí predátora. Poté jsou zde někteří plazi, kteří žijí v noci včetně gekončíka nočního( v dokumentu zobrazeno páření a líhnutí mláďat) a gaviál indický. U plazů je noční život výjimkou, zatímco obojživelníci žijí v noci zcela běžně, protože jejich prostupná kůže může snadno vyschnout a obojživelník tak může snadno umřít. Poté je zde zobrazeno, jak někteří hadi ( například zmije útočná nebo krajta mřížkovaná) dlouho leží a nepříjímají potravu a poté jednou nebo dvakrát do roka chytí velikou kořist. Želva ozdobná dokáže přečkat zimu, tím že zmrzne. Poté je zde největší dnešní plaz krokodýl mořský a zobrazeno je zde jejich páření. Poté zde jsou dinosauři a výzkum, jestli byli teplokrevní. A na konci dílu je kožatka velká, která je jediným dnešním plazem schopným částečně udržovat stálou tělesnou teplotu. Avšak její hmotnost je zde trochu nadsazená.

2. díl - Land Invaders (Invaze na souš)
Tento díl pojednává o obojživelnících. Začíná australským bahníkem, což je ryba blízká předchůdcům obojživelníků. Poté je zde největší současný obojživelník - velemlok japonský, v dokumentu dva jedinci bojují o teritorium. Poté zde jsou další ocasatí obojživelníci, kteří tráví na souši více času, jsou to čolek horský, axolotl mramorovaný a česky nepojmenovaný mločík žijící v jeskyních. Dále se díl věnuje další skupině obojživelníků - červorům. Je zde, jak se cecílie stará o svá mláďata, krmí je vlhkým sekretem, ale při natáčení Světa plazů a obojživelníků se zjistilo, že mláďata také okusují kůži své matky a její kůže se často obnovuje. Velká část dílu se věnuje bezocasým obojživelníkům, neboli žábám. Je zde ukázáno, jak vyluzují zvuky a mnohdy musí vyluzovat hlasité zvuky (například u potoka). Poté bylo ukázáno, jak pralesnička krmí svá mláďata. Poté se o svá mláďata stará samec veliké hrabatky drsné, mláďatům prohrabe potůček do velkého jezero, protože malé jezero, ve kterém pulci žili, vysychalo. Na konci dílu jsou pouštní žáby, které v poušti přežily jen proto, že dokáží takřka celý rok pod zemí hybernovat.
3. díl - Dragons of the Dry (Živoucí draci)
Tento díl pojednává o ještěrech. Začne vysvětlováním, jak se z obojživelníků vyvinuli plazi. Poté je zde samice varana pestrého, která naklade vejce do termitiště a po několika měsících termitiště znovu rozhrabe a mláďata vylezou. Dále je zde souboj dvou agam o teritorium. Poté Attenborough pomocí zrcadla ukazuje varovný signál anolise rudokrkého. Další část dílu se věnuje chameleonům, objeví se zde chameleon pardálí, mellerův a trpasličí a chameleonek nejmenší. Dále zde jsou gekoni včetně felzumy a ploskorepa. Další část se věnuje scinkům, jedněm z mála ještěrů, kteři se starají o vajíčka nebo mláďata. Scink pětipásý se nejprve vyhřeje a poté zahřeje vajíčka, tilikva trpasličí neboli tilikva adelaidská žije spolu se svými mláďata v norách a scink uťatý, který rodí živá mláďata a žije každý rok v monogamních párech v období rozmnožování. Na jihu Afriky plochoještěři kapští chytají mouchy. V Sonorské poušti bojují dva korovci jedovatí, ale nepoužijí ani ostré drápy ani jedovaté kousnuti, ale pouze se snaží jeden druhého převalit. Nakonec je zde ukázáno, jak varan obrovský loví králíka.

4. díl - Sophisticated Serpents (podivuhodní hadi)
Tento díl se věnuje hadům. Na začátku dílu Attenborough říká, proč hadi přišli o nohy a vysvětluje, že procesem ztrácení nohou prochází i někteři dnešní scinkové. Poté je zde jeden z hadů, kteří se nejvíce podobají prvním hadům - slepák květinový. Dále je zde ukázáno, jak loví v noci chřestýš pruhovaný. Poté pakobra černá loví mládě racka. Poté je zde ukázáno, jak někteří hadi nepřítele předem varují, například kobra mozambická, která vystřikuje jed do očí. Poté zde je, jak někteří nejedovatí hadi (korálovka sedlatá) napodobují své jedovaté příbuzné (korálovec). Heterodon nosatý zase předstírá, že je mrtvý. Vejcožrout dokáže spolknout vejce větší, než je jeho hlava a krajta písmenková je schopna spolknout antilopu, jen vodnářka krabožravá svou kořist roztrhá a polkne ve více částech. Na konci dílu jsou vodní hadi, včetně rodící anakondy žluté a mořských hadů včetně vlnožila hladkého, vodnáře páskovaného a želvohlavce.
5. díl - Armoured Giants (obrnění obři)
Tento díl pojednává o želvách a krokodýlech. Na začátku je vyobrazeno páření želv sloních. Poté je zde vysvětlen původ a dokonalost želvího krunýře. Na želvě karolínské by si kde kdo, například mýval rád pochutnal, ovšem želva se celá schová do krunýře a mýval si na ní proto nepochutná. Nevelká želva myší v poušti buduje hluboké nory, ve kterých je v bezpečí před horkem i požáry a díky svému krunýři se nemusí bát chřestýšů, se kterými často sdílí nory. Karetka novoguinejská je jedinou želvou, jejíž vajíčka se dokáží vyvíjet i ve vodě. V oceánu se páří samice a samec karety, poté je napadnou další samci a snaží se také spářit, ale samice s původním samcem nakonec unikne. Druhá polovina dílu se věnuje krokodýlům. Krokodýli mořští ve velkých skupinách dvakrát do roka chytají ryby, přestože jindy by jiného krokodýla mořského ve své blízkosti nesnesli. Aligátoři severoameričtí komunikují pomocí nadzdvihávání těla a jsou to vůbec "nejupovídanější plazi". Kajmani se dokonce velice pečlivě starají o mláďata, kajman šironosý přenáší mláďata z hnízda do vody a dokonce drtí skořápky vajec těch mláďat, která se ze skořápky nedostala. Samice kajmana brýlového dokonce putuje s mláďaty mnoho kilometrů z vysychajícího jezera do jezera, ve kterém je více vody a na každé mládě které je pozadu, počká.
Na druhém obrázku jsou mláďata kajmana brýlového, která se chovávají na těle matky.

Planeta dinosaurů (Planet dinosaur)

5. září 2014 v 14:00 | blogplateosaurus
Je tu slibovaný popis mého nejoblíbenějšího dokumentu o dinosaurech.

Planeta dinosaurů je britský dokument televize BBC. Pojednává o dinosaurech a dalších živočiších z dob dinosaurů. Pojednává o období jury a křídy. Oficiálně má šest 25 minutových epizod, i když v české televizi byla Planeta dinosaurů vysílaná ve třech 50 minutových epizodách. V tomto článku vypíši díly podle originálu. Výhodou tohoto dokumentu je informativnost. V mnohých dokumentech o dinosaurech je informativnost výrazně nižší. Krom toho v tomto dokumentu není moc chyb a těch pár, které tu jsou, jsou způsobeny novými objevy, které té době ještě nebyly známy. To i přesto, že Planeta dinosaurů je relativně nová, je z roku 2011. Každý dinosaurus, který je zde trochu popsaný, má na chvíli na obrazovce takovou databázi, ve které jsou o něm napsané základní údaje. V této databázi se rovněž objevují obrázky zkamenělin, nalezišť a někdy i časová osa, na které je vyobrazen daný dinosaurus. Rovněž se zde objevuje srovnání velikosti s jinými dinosaury, kteří v dokumentu nejsou. Příkladem je například tyrannosaurus, který je zde ve všech dílech (kromě druhého), ale vždy je to jen jeho silueta pro srovnání velikosti s predátory, kteří se v dokumentu objevují. Pozitivní na tomto dokumentu je to, že některé příběhy jsou alespoň částečně podle faktů. Příkladem je například přechod centrosaurů přes řeku, který je alespoň částečně doložen ve fosíliích. Za velice zdařilé rovněž považuji roztřídění do jednotlivých dílů.

Jak jsem již zmínil, chyb je zde velmi málo. Většinou jen to, co se v té době nevědělo. Proto to není kritika, ale zajímavost.
1. Microraptor byl černý, ale to se zjistilo až v roce 2012.
skutečné zbarvení microraptora -
2. Onchopristis se neplul vytřít do sladkých vod, on v nich žil natrvalo, ale to se rovněž zjistilo později.
3. Sarcosuchus nebyl krokodýl, ale krokodýlům příbuzný crocodylomorph. To je asi jediná chyba, která byla i v té době známá.
4. Troodon zde vypadá příliš málo jako pták.
5. V češtině bylo řečeno : "Carcharodontosaurus je blízký příbuzný ouranosaura, ale čtyřikrát větší". Ve skutečnosti bylo v originále- "allosaura". To je chyba překladu. Samozřejmě carcharodontosaurus byl příbuzný allosaura.

Česká jména dílů jsem psal podle knihy.
1. díl -Lost world (Ztracený svět)
Tento díl pojednává o dinosaurech z Afriky z období počátku svrchní křídy před 95 miliony let a to především o dvou obrovských predátorech, kteří byli větší než tyrannosaurus a to o spinosaurovi a carcharodontosaurovi. Epizoda začne spinosaurem, který přesto, že byl největším masožravým dinosaurem, tak se živil především rybami. V řece je ukázáno, jak lovil pravěké paryby rodu onchopristis. Poté se dokument věnuje carcharodontosaurovi, který lovil různé dinosaury, například ouranosaura. Poté je zde ukázáno období sucha, při kterém si spinosaurus musí hledat obživu na souši. Na konci epizody je ukázán souboj o mršinu mezi těmito dvěma predátory. V souboji spinosaurus sekne carcharodontosaura drápem, carcharodontosaurus mu však kousne do plachty a spinosaurus ho opět sekne drápem a carcharodontosaurus se rozhodne ustoupit. Spinosaurus v souboji sice zvítězil a potravu získal, ale na kousanec od poměrně slabých, avšak velice ostrých čelistí carcharodontosaura, spinosaurus zahynul. Otázkou je, jestli na zranění zemřel i carcharodontosaurus, to se však ze seríálu nedozvíme.

seznam zvířat : ouranosaurus, spinosaurus, onchopristis, rugops, neidentifikovaný krokodýl, alanqa (identifikovaná jako pterosaurus), carcharodontosaurus, sarcosuchus
2. díl -Feather dragons (Do vzduchu)
V tomto dílu jsou především dinosauři, kteří jsou příbuzní ptákům. Celý díl se odehrává v Asii, avšak ve třech různých časech. První část je ve svrchní juře před 154 milony let v lesích pravěké Číny, kde se dozvíme mnoho informací o epidexipteryxovi. První epidexipteryx utekl před sinraptorem do korun stromů. Druhému epidexipteryxovi spadla larva na zem, rozhodl se, že pro ni seběhne, ale jakmile seběhne a skloní se k larvě, tak ho mládě sinraptora (dospělec by o tak malou kořist nestál) zabije. V Mongolsku před 85 miliony let saurornithoides klade vejce a o snůšku se stará. Když se jde nakrmit, tak k hnízdu vyběhne oviraptor a sní dvě vejce. Poté ho saurornithoides odežene, ale poté stokrát větší (na hmotnost) příbuzný oviraptora, tedy gigantoraptor uloví samici saurornithoidese kontrolující vejce. Konec dílu se odehrává v Číně před 120 miliony let. Je zde mnoho informací o microraptorovi. Microraptor se vydá na lov a za kořist si vyhlédne drobného ještěra xianglonga. Ještěr i dinosaurus dokáží létat, ale ne aktivně, jen plachtí ze stromu na strom. Microraptor xianglonga uloví, ale v tom si microraptora všimne sinornithosaurus, jeho blízký, ale větší příbuzný. Sinornithosaurus plachtí za microraptorem, poté když ho vyžene na zem, tak ho dohání, ale ve chvíli kdy vylezli na strom, microraptor nabral rychlost a zachránil si život. Sinornithosauři poté uloví jiného dinosaura - jeholosaura.

seznam zvířat: epidexipteryx, sinraptor, neidentifikovaná larva, saurornithoides, oviraptor, gigantoraptor, xianglong, microraptor, sinornithosaurus, jeholosaurus
3. díl -Last killers (Poslední zabijáci)
Tento díl je o vrcholových predátorech svrchní křídy a to především v Severní Americe. Není jen o predátorech, ale i o býložravcích, kteří končili v žaludcích těchto predátorů. Tento díl začíná tyrannosauridy a spoustou zajimavých informací (jako v celém seriálu). V lesích pravěké Severní Ameriky se jeden mladý daspletosaurus vydal na lov, nevybral si však bezpečnou kořist, ale chasmosaura o velikosti dnešního nosorožce tuponosého vyzbrojeného rohy a štítem. Daspletosaurus má jen velice malou šanci. Poté se však k lovu připojí zbytek smečky, pět jedinců, někteří dospělí, někteří mladí,jdou po chasmosaurovi, dohoní ho a zakusují se do něj a už si pochutnávají. Nepochutnávají si však všichni, ve smečce jsou neustálé souboje o jídlo a ti slabší se nají zbytků. Na Aljašce nevelcí predátoři troodoni loví mláďata edmontosaurů, dospělce neloví, protože jsou více než šedesátkrát větší. Přes den jsou mláďata poměrně v bezpečí, protože dospělci odhalí predátory dřív, než predátoři mohou na mládě zaútočit. V noci však mají troodoni výborný zrak, zatímco edmontosauři ho až tak dobrý nemají. Jedno edmontosauří mládě se vzdálí od stáda a troodoni ho kousají a drápaji, poté však příběhne dospělý čtyřtunový kolos a do jednoho troodona narazí a troodon letí vzduchem mnoho metrů a je zabit. Mládě však na následky zranění zahyne a další den ráno si ti troodoni, kteří nebyli zabiti dospělými edmontosaury, pochutnávají na mršině. Na Madagaskaru před 70 miliony let byl vrcholovým predátorem majungasaurus. Samice od mršiny odežene několik rahonavisů, poté však hrozí, že o mršinu příde, přichází totiž samec. Samice mršinu opustí, ale poté vyběhne a samcovi silně kousne do krku a spolu se svými mláďaty si na něm pochutná. V Severní Americe migrují centrosauři, několik jich uloví daspletosauři. Poté však centrosauři musí přeplavat řeku. Při přeplavávání rozvodněné řeky většína stáda zahyne, mnoho jich dokáže vzdorovat silnému proudu, jiné uloví obrovští krokodýli. Když voda opadne, tak si masožravci pochutnají na spoustě mršin.

seznam zvířat : daspletosaurus, chasmosaurus, troodon, edmontosaurus, majungasaurus, rahonavis, centrosaurus, neidentifikovaný obří krokodýl
4. díl -Fight for life (Boj o život)
Tento díl pojednává o strategiích predátorů a kořistí žijících ve svrchní juře před 150 miliony let v evropských mořích (pliosauři a plesiosauři) a na severoamerické pláni pokryté kapradinami a dalšími tehdejšími rostlinami (dinosauři). V této epizodě je střídavě přepínáno mezi těmito dvěma místy, ale já pro přehlednost nejdříve napíši evropská moře a poté severoamerické pláně. V evropských mořích pátrá kimmerosaurus po potravě. Loví pravěké polorejnoky. V tom je přepaden obrovským dravcem pliosaurem funkei. Tento dravec byl v seriálu popsán jako predátor x, který byl tehdy poměrně nově objeveným druhem, ale dnes se zjistilo, že patří do rodu pliosaurus. Kimmerosaurus mu uteče do mělké vody. Pliosaurus se však na lov vydá znovu. Kimmerosaura přepadne zespodu, kořist se snaží utéct, ale pliosaurus kimmerosaurovi doslova urve jednu ploutev a znovu se ponoří do hlubin. Když je kimmerosaurus ze zranění bezbranný, tak se po něm pliosaurus vrhne, vyskočí s ním nad hladinu a urve mu hlavu. Pliosaurus měl totiž nesmírně silný skus.
V Severní Americe žily dva druhy býložravých dinosaurů v symbióze a pomáhaly se tak chránit. Byli to camptosaurus a stegosaurus. Po camptosaurech vyběhne predátor allosaurus, ale camptosauři mu utečou. Allosaurus se rozhodl zaútočit na stegosaury přesto, že riskuje i smrt. Jednoho mladého stegosaura kousne, ale dospělý jedinec práskne ocasem a allosaurovi probodne obratel. Všichni býložravci útok přežili. Poté jiný allosaurus útočí na jiné camptosaury, jednoho dožene a zabije ho, ale úlovek si chvíli poté přivlastní větší predátor - saurophaganax.

seznam zvířat : amonit, polorejnok, kimmerosaurus, pliosaurus (identifikován jako predátor x) , stegosaurus, camptosaurus, neidentifikovaný pterosaurus, allosaurus, saurophaganax.
5. díl -New giants (Nový obři)
Tento díl se odehrává před 95 miliony let na území Argentiny a severní Afriky. Pojednává o jedněch z největších dinosaurů vůbec a o predátorech, kteří je (nebo minimálně mladé a zraněné) lovili. Díl začíná líhnoucím se mládětem argentinosaura, kterého uloví středně velký predátor - skorpiovenator, loví také další čerstvě vylíhnutá mláďata, ale rozhodně si netroufl na jejich rodiče- 80 tunové obry. Poté je zde vysvětleno, jak zpracovávali rostlinnou potravu. Někdy, když šli argentinosauři sopečným popelem, tak nevědomky dělali hluboké stopy, do kterých často padali malí dinosauři (Není to fantazie, víme to díky fascinujícímu nálezu. Dokonalý příklad, že Planeta dinosaurů se narozdíl od mnohých dokumentů o dinosaurech drží nálezů). Poté však na argentinosaury útočí velcí predátoři mapusauři, jsou tři, a proto si troufnou na tak velkou kořist. Jednomu a poté i druhému mapusaurovi se podaří z nedospělého argentinosaura vyrvat několik velkých kusů masa. Třetí mapusaurus však byl při útoku rozdrcen obrovským býložravcem. V Africe se šlo stádo paralititanů napít k řece, ale vylekali se krokodýlů a jdou pryč od řeky. Jeden mladý jedinec uvízl v bahně a obrovský příbuzný krokdýlů sarcosuchus ho chytí za nohu, poté přijde carcharodontosaurus a tahá se s ním o potravu a nakonec zvítězí. Snaží se mládě zabít, ovšem zbytek stáda proti němu vyrazil a jelikož je carcharodontosaurus jen jeden, tak dospělého paralititana rozhodně neohrozí ( toto však bylo mládě). Ví, že snažit se ubránit kořist před zbytkem stáda by byla sebevražda, a proto uteče. Mládě přežilo, ale mladý argentinosaurus na důsledky zranění podlehl.

seznam zvířat : argentinosaurus, neidentifikovaný pterosaurus z čeledi chaoyangopteridae, skorpiovenator, gasparinisaura (neidentifikovaná), mapusaurus, ouranosaurus, paralititan, neidentifikovaný krokodýl, sarcosuchus
6. díl -The great survivors (Změň se nebo zahyň)
Tento díl pojednává o různých zvláštních přizpůsobeních pro přežití u některých dinosaurů. Odehrává se na třech různých místech ve třech různých časech. Všechny časy byly ve svrchní křídě. Díl začíná v prehistorickém Rumunsku na ostrově Hateg z doby těsně před vyhynutím neptačích dinosaurů. Tito dinosauři byli drobní ve srovnání se svými příbůznými žijícími na kontinentech. Jen pterosauři, jako hatzegopteryx, zde zůstali obrovští. Hatzegopteryx chytil do čelistí mládě magyarosaura, druhý hatzegopteryx s ním však začal o kořist bojovat a mezitím mládě uniklo. Další část dílu se odehrává před 92 miliony let v Severní Americe. Dosud nepojmenovaní tyrannosauroidi (v Planetě dinosaurů pojmenovani "zunityranus"). Přiběhnou k býložravému notronychovi, ale ten je sekne drápem a dravci se stáhnou. Dále je zde Mongolsko před 82 miliony let. Je zde vyobrazen gigantoraptor sedící na své snůšce, kterou také chrání predátoři. Alectrosaurus by si na vejcích rád pochutnal, ale proti páru gigantoraptorů nemá velkou šanci. Poté je však u hnízda jen jeden gigantoraptor, ale alectrosauři jsou dva. Gigantoraptor proti nim vyběhne, ale jeden ho kousne do ocasu, gigantoraptor vejce nakonec uchrání. Poté však zahyne při písečné bouři. Závěr posledního dílu se věnuje vymírání na konci křídy, kterému podlehli všichni neptačí dinosauři.

seznam zvířat: bradycneme, magyarosaurus, euzdrachado, hatzegopteryx, dosud nepopsaný tyranosauroid (identifikován jako zunityrannus) , nothronychus, oviraptor, alectrosaurus, gigantoraptor.

Recenze

3. září 2014 v 14:00 | blogplateosaurus
Tutu novou rubriku jistě nikdo nečekal. Možná vás to překvapí, ale to, že jednou budu psát na blog recenze, jsem plánoval již od doby, kdy jsem si založil blog. Do této rubriky, jak už název napovídá, budu psát recenze. Recenzovat zde budu dokumenty a knihy o dinosaurech, dalších pravěkých zvířatech a současných zvířatech. Články do této rubriky nebudou jen recenze, ale i popisy toho dokumentu či knihy. Budu zde popisovat a recenzovat jen to, čemu bych dal 5 nebo 4 hvězdičky z maximálního počtu pěti. Budu zde psát o dokumentu či knize obecně, soupis a krátký popis dílů (v případě knih kapitol) a někdy zde bude i seznam zvířat, která se zde objevila. Jako každá recenze, nebudou ani ty mé postrádat soupis chyb a vědeckých nepřesností. Protože zde budu popisovat jen mé oblíbené knihy a dokumenty, nebude většinou tento soupis příliš dlouhý. Na konci recenze bude mé hodnocení. První článek do této rubriky napíši zítra. Bude to popis mého nejoblíbenějšího dokumentárního fillmu o dinosaurech. Do komentářů si můžete tipnout, o jakém dokumentu zítra napíši.
 
 

Reklama