Skupiny

Skupiny dinosaurů 2. část - bazální ptakopánví

23. prosince 2014 v 10:55 | blogplateosaurus
Dinosaury dělíme na dvě hlavní skupiny- saurischia (plazopánví) a ornithischia (ptakopánví). Ptáci patří mezi plazopánvé. Začneme u ptakopánvých. Ptakopánvi byli převážně býložraví, i když u některých není vyloučena všežravost. Ptakopánví se pochopitelně vyvinuli ve stejnou dobu jako plazopánví tedy zhruba před 231 miliony let v obdbí triasu. Nejstarší fosílie ptakopánvých a dinosaurů celkově pocházejí z Argentiny z formace Ischigualasto. Nejstarším dosud známým ptakopánvím je pisanosaurus, který byl dlouhý jeden metr a byl to dvounohý býložravec. Tento dinosaurus nebyl s ptáky nijak blízce příbuzný, ale klidně mohl mít protopeří. Nejnovější objevy totiž naznačují, že protopeří a skutečné peří je znak, který se vyvinul už u prvních dinosaurů, ale někteří ho postupně ztratili.

pisanosaurus:

Dalším bazálním a zároveň raným ptakopánvým je eocursor, který byl rovněž býložravý, žil před 210 miliony let (svrchní trias) a dlouhý byl rovněž jeden metr. Na počátku jury žil další bazální ptakopánvý- fabrosaurus.
Nejúspěšnější skupina bazálních ptakopánvých je skupina heterodontosauridae. Tato skupina existovala od spodní jury až do spodní křídy. V řadě knih či webů si můžete přečíst zastaralý názor, že patří mezi ornithopody, což ale není pravda. Byli to býložravci nebo všežravci. Podle nejnovějších výzkumů do této čeledi patří devět známých rodů- echinodon, geranosaurus, tianyulong, fruitadens, lycorhinus, pegomastax, manidens, abrictosaurus a heterodontosaurus. Heterodontosauridi s velkou pravděpodobností měli protopeří a u jednoho rodu- tianyulong je opeření jisté na sto procent. Mezi nejlépe prozkoumané a zároveň mezi nejstarší patří abrictosaurus, který žil před 199-196 miliony let na území dnešní Jižní Afriky. Ve stejné čase na stejném místě žil i jeho blízký příbuzný- heterodontosaurus. Heterodontosaurus byl dlouhý maximálně 90 centimetrů Ještě o milion let starší je pegomastax, který byl nalezen rovněž v Jižní Africe. Tito heterodontosauridi jsou z rané jury. Naopak nejmladší z nich je echinodon, který žil v rané křídě před 140 miliony let. Po jeho vyhynutí však již žádné další fosílie heterodontosauridů neznáme.

heterodontosaurus:
 
 

Reklama